Tractatulus testamentorum: Das ist: Ein Kurtzer gründtlicher Bericht, von Testamenten ...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1589 Miejsce publikacji: Alten Stettyn Autor:
  • Schubeus, Egidius
Strony: [26] K. Sygnatura: Pol.6.II.1063 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Prawo spadkowe - historia - 16 w.
  • Prawo - podręcznik - 16 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.09.2014

Opis dokumentu

Traktat prawniczy dla laików odnośnie ówczesnego prawa spadkowego w formie instruktażu sporządzania testamentu autorstwa Egidiusza Schube (Schubeus Aegidus) – pisarza sądowego i notariusza w Kołobrzegu. Wynika z niego m. in., iż według ówczesnego prawa testamentu sporządzić nie mogli chłopi poddani, duchowni, zakładnicy, „kacerze”, ekskomunikowani i banici oraz słabi na umyśle, ale także głusi, niemi i kobiety, chyba że były wdowami, a zmarły mąż przyznał im w testamencie takie prawo (wyjątkiem były tu kobiety, trudniące się handlem, którym przysługiwało prawo sporządzenia ostatniej woli za zgodą opiekuna prawnego i głównych dziedziców). Wydziedziczony mógł zostać przez ojca syn, który m. in. dopuścił się przemocy wobec rodziców lub nastawał na ich życie przy pomocy trucizny, a także utrzymywał intymne stosunki ze swą macochą lub przeszedł na „kacerską wiarę”. Córka mogła zostać wydziedziczona, gdy odrzuciła ofertę „uczciwego małżeństwa” i żyła w rozpuście. Druk wydany w Szczecinie w oficynie pierwszego szczecińskiego drukarza Georga Rhete. Tekst w ramkach z ozdobnikami drukarskimi: inicjały, winiety. W tekście marginalia. Druk wydany w oficynie Georga Rhete. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1061-Pol.6.II.1064. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: C.4, D.1390. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione ; typ oprawy (materiał) - biały pergamin (oprawa z japem) ; okładzina- tektura ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie deformacje ; niewielkie przedarcia / ubytki ; brak wszystkich wiązań ; uszkodzenia dolnej kapitałki ; zbrązowienia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.