Towarzysz ... Przewodniczący Miejskiej / Miasta i Gminy / Gminnej Rady Narodowej w ... Do Wiadomości - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1 Sygnatura: DŻS - VIII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - wybory
  • Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu - wydawnictwa
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.11.2017

Opis dokumentu

W 1975 r. Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu wydało "Terminarz Spotkań Posłów Na Sejm PRL i Radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej z Wyborcami w II Półroczu 1975 r." W broszurze przygotowano w tabeli dane dotyczące planowanych spotkań kandydatów na posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) i radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN). pełniących w owych czasach rolę samorządu lokalnego. Członkowie WRN pełnili rolę współczesnego samorządu lokalnego byli jednak w swych działaniach podporządkowani polityce rządu i zależni od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Do zadań WRN należało - uchwalanie terenowych planów i budżetów gospodarczych, kontrola uchwał Rad niższego szczebla, utrzymanie porządku publicznego, współdziałanie w umacnianiu obronności i bezpieczeństwa państwa. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla. Wspomniany terminarz przygotował 183 spotkania wyborców z kandydatami w roku 1975, natomiast wybory miały odbyć się w roku następnym 1976. Aby on wszedł w życie Biuro WRN (kierownictwo), musiało zaakceptować plan tego terminarza. W 1975 roku wydano więc druk - "Towarzysz", (druk posiadał wykropkowane miejsca do wpisania w niego odpowiednich treści), dokument jest do wglądu na naszych stronach internetowych. Po zaakceptowaniu planu zawartego w terminarzu należało rozpocząć właściwe przygotowania techniczno-organizacyjne na szczeblu miast i gmin rad narodowych. W druku poproszono też lokalne struktury rad narodowych o uczestnictwo w tych planowanych spotkaniach. Jednocześnie sugerując realizatorom tych spotkań skoncentrowanie się na wybranych tematach zgodnie z sugestiami Przewodniczącego WRN Antoniego Połowniaka.