Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. […] Zweyter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1777 Miejsce publikacji: Riga Autor:
  • Hupel, August Wilhelm
Illustracje: 11 Strony: [ 16 ]; 544 Sygnatura: 92458/2 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Liwonia - 18 w.
  • Estonia - 18 w.
  • Inflanty - 18 w.
  • Ziemie inflanckie i estońskie - 18 w.
  • Hupel, August Wilhelm (1737-1819)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.07.2021

Opis dokumentu

Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland (Ryga; 1777) - drugi z trzech tomów, wydanej na przestrzeni 1774-1782 publikacji, prezentującej w sposób niezwykle obszerny i szczegółowy opis topograficzny ziem inflanckich i estońskich, do dziś wykorzystywanej jako materiały źródłowe. Autorem opracowania jest August Wilhelm Hupel (1737-1819) - pastor, historyk, folklorysta, publicysta i lingwista. Rozległe studia Hupela nad językiem estońskim, prawno-ustrojową historią Liwonii i topografią prowincji bałtyckich uczyniły go tak dokładnym i wnikliwym znawcą tematu, że mógł posiadaną wiedzę niezwykle dokładnie opisać w Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Zakres tematyczny dokumentu znacznie wykracza poza wiadomości stricte topograficzne i dostarcza, oprócz opisu warunków naturalnych, pokaźnych informacji o lokalnej historii, kulturze, warunkach społeczno - ekonomicznych, gospodarczych, demografii, strukturze terytorialnej i administracyjnej, cechach środowiska antropogenicznego etc. W drugim tomie Hupel szczegółowo prezentuje, uzupełniony danymi statystycznymi, demograficzny rys społeczności. Charakteryzuje ludność, w tym, w oddzielnym rozdziale Niemców bałtyckich, następnie szlachtę, duchowieństwo i chłopstwo. Znaczna część drugiego tomu poświęcona jest charakterystyce rolnictwa i prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pracom rolnym i sposobom upraw, zwierzętom domowym itd. Kolejne rozdziały dostarczają informacji z zakresu etnografii, lokalnego folkloru, charakterystyki świata zwierząt. Ostatnia część dotyczy szeroko pojętego handlu i jego struktury, z opisem wymiany handlowej w osiemnastowiecznym Tallinie (dawny Rewel), Rydze etc.