Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. […] Erster Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1774 Miejsce publikacji: Riga Autor:
  • Hupel, August Wilhelm
Illustracje: 2 Strony: 590; 84; [ 4 ] Sygnatura: 92458/1 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Liwonia - 18 w.
  • Estonia - 18 w.
  • Inflanty - 18 w.
  • Ziemie inflanckie i estońskie - 18 w.
  • Hupel, August Wilhelm (1737-1819)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.07.2021

Opis dokumentu

Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland (Ryga; 1774) - pierwszy z trzech tomów, wydanej na przestrzeni 1774-1782 publikacji, prezentującej w sposób niezwykle obszerny i szczegółowy opis topograficzny ziem inflanckich i estońskich, do dziś wykorzystywanej jako materiały źródłowe. Autorem opracowania jest August Wilhelm Hupel (1737-1819) - pastor, historyk, folklorysta, publicysta i lingwista. Rozległe studia Hupela nad językiem estońskim, prawno-ustrojową historią Liwonii i topografią prowincji bałtyckich uczyniły go tak dokładnym i wnikliwym znawcą tematu, że mógł posiadaną wiedzę niezwykle dokładnie opisać w Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Zakres tematyczny dokumentu znacznie wykracza poza wiadomości stricte topograficzne i dostarcza, oprócz opisu warunków naturalnych, pokaźnych informacji o lokalnej historii, kulturze, warunkach społeczno - ekonomicznych, gospodarczych, demografii, strukturze terytorialnej i administracyjnej, cechach środowiska antropogenicznego etc. W pierwszym tomie Hupel próbuje m.in. zdefiniować pojęcie Inflant. Choć kraj taki współcześnie nie istnieje, wielokrotnie pojawiał się na kartach nowożytnej historii. Nazwa pokrywa się z obszarem współczesnych republik nadbałtyckich - głównie Łotwy. Była to historyczna kraina Zakonu Kawalerów Mieczowych. Później o Inflanty rywalizowała Szwecja, Rosja i Polska z Litwą. W dalszej części przedstawia opis granic, wielkość terytorium oraz podział i ustrój terytorialny, charakteryzuje pogodę, zasoby wodne, dostarcza wiadomości o ludności, języku i religii, porządku prawnym i regulacjach w tym zakresie, lokalnych prawach, organizacji wymiaru sprawiedliwości i policji, głównych miastach, okręgach i prowincjach, cłach i podatkach etc. Tom kończy zbiór podstawowych informacji dla podróżujących przez opisywane tereny.