Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. […] Dritter und letzter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1782 Miejsce publikacji: Riga Autor:
  • Hupel, August Wilhelm
Illustracje: 4 Strony: 764; [ 4 ] Sygnatura: 92458/3 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Liwonia - 18 w.
  • Estonia - 18 w.
  • Inflanty - 18 w.
  • Ziemie inflanckie i estońskie - 18 w.
  • Hupel, August Wilhelm (1737-1819)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.07.2021

Opis dokumentu

Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland (Ryga; 1782) - ostatni, trzeci tom, wydanej na przestrzeni 1774-1782 publikacji, prezentującej w sposób niezwykle obszerny i szczegółowy opis topograficzny ziem inflanckich i estońskich, do dziś wykorzystywanej jako materiały źródłowe. Autorem opracowania jest August Wilhelm Hupel (1737-1819) - pastor, historyk, folklorysta, publicysta i lingwista. Rozległe studia Hupela nad językiem estońskim, prawno-ustrojową historią Liwonii i topografią prowincji bałtyckich uczyniły go tak dokładnym i wnikliwym znawcą tematu, że mógł posiadaną wiedzę niezwykle dokładnie opisać w Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Zakres tematyczny dokumentu znacznie wykracza poza wiadomości stricte topograficzne i dostarcza, oprócz opisu warunków naturalnych, pokaźnych informacji o lokalnej historii, kulturze, warunkach społeczno - ekonomicznych, gospodarczych, demografii, strukturze terytorialnej i administracyjnej, cechach środowiska antropogenicznego etc. W trzecim tomie Hupel dostarcza szczegółowych informacji o miastach i jednostkach podziału terytorialnego opisywanego terytorium wraz z dokładnymi opisami ówczesnych parafii w ramach danej jednostki terytorialnej. Charakteryzuje m.in. : obecną stolicę i największe miasto Łotwy - Rygę oraz jej okręg administracyjny; miasto i okręg Wenden (obecnie łotewskie miasto Kieś); miasto i okręg Dorpat (obecnie Tartu; drugie co do wielkości miasto Estonii, uznawane za intelektualną i kulturalną stolicę kraju); miasto i okręg Pernau (obecnie Parnawa), okręg i wyspę Oesel (obecnie Sarema; największa wyspa należąca do Estonii), obecną stolicę i największe miasto Estonii Talinn (dawny Rewel) oraz inne jednostki guberni estońskiej, nazywanej również estlandzką lub Księstwem Estonii. Tom uzupełnia obszerny indeks alfabetyczny, dotyczący wszystkich trzech tomów publikacji.