Topographische Beschreibung der Provinz Pommern mit einer statistischen Uebersicht

Typ: Książka Rok publikacji: 1827 Miejsce publikacji: Berlin,Stettin Autor:
  • Restorff, Friedrich Julius Ludwig von
Strony: 366 Sygnatura: 34824 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prowincje pruskie – Pomorze – 19 w.
  • Prowincja Pomorze - rys historyczno - geograficzny -19 w.
  • Prowincja Pomorze - gospodarka i administracja - 19 w.
  • Prowincja Pomorze - opis topograficzny - 19 w.
  • Prowincja Pomorze - dane statystyczne - 19 w.
  • Restorff, Friedrich Julius Ludwig von (1783-1848)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.08.2018

Opis dokumentu

Obszerna publikacja przedstawiająca szczegółowy opis Pomorza - prowincji państwa pruskiego, autorstwa pruskiego oficera Friedricha Juliusa Ludwiga von Restorff (1783 – 1848) wydana w 1827 roku. W rozdziale pierwszym opracowania zawarto informacje i dane statystyczne dotyczące m.in. historii regionu, jego położenia, granic, warunków naturalnych i ukształtowania terenu, klimatu, mieszkańców, gospodarki regionu w tym produkcji i handlu, podziału administracyjnego, władz, finansów, wojskowości etc. Rozdział drugi koncentruje się natomiast na dokładnym opisie topograficznym Pomorza uwzględniając podział administracyjny na poszczególne rejencje: szczecińską (niem. Regierungsbezirk Stettin), koszalińską (niem. Regierungsbezirk Köslin) i rejencję stralsundzką (niem. Regierungsbezirk Stralsund).