Thronrede Sr. Majestät des Königs bei feierlicher Eröffnung des ersten Vereinigten Landtages am 11ten April 1847.

Typ: Książka Rok publikacji: [1847] Miejsce publikacji: b. m. Strony: 6 Sygnatura: 012443/ 3 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Druk okolicznościowy - 19 w.
  • Zjednoczony Sejm Krajowy w Prusach, 1847
  • Prusy - historia - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 16.02.2016

Opis dokumentu

Tekst przemówienia króla Prus Fryderyka Wilhelma IV na inauguracji pierwszego zjednoczonego sejmu krajowego 11 kwietnia 1847 r. w Berlinie. Zgromadzenie zwołane zostało pod naciskiem sił liberalnych królestwa Prus, jednak w przemówieniu Fryderyk Wilhelm w sposób jednoznaczny dał do zrozumienia, że nie jest skłonny do kompromisu z liberałami i że nie zezwoli na oczekiwane reformy. W swojej mowie monarcha potępił naznaczoną rezerwą reakcję liberałów na patent królewski z 3 lutego 1847, zwołujący zjednoczony sejm krajowy, który według króla był aktem monarszej łaskawości, „cennym klejnotem wolności” dla ludu. Fryderyk Wilhelm IV potępił dążenia niektórych środowisk, w tym części prasy do reform, które nazwał „niemalże rewolucją w państwie i Kościele” oraz skłanianie posłów do aktów „niewdzięczności, bezprawia i nieposłuszeństwa”. W tym samym duchu Fryderyk Wilhelm wspomniał o prawach obywatelskich, którymi jego poddani cieszą się od dwudziestu czterech lat, m. in. o tym, że król bez zgody stanów nie może zaciągnąć pożyczki państwowej czy nakładać nowych podatków lub wprowadzać już istniejących. Ważnym elementem przemówienia monarszego było zdanie, że nie ma na Ziemi siły, która pozwoliłaby, aby „naturalny” związek między królem a jego ludem został zastąpiony przez „konwencjonalny i konstytucyjny”, a pisany akt stanął pomiędzy Bogiem a królestwem Prus. Ten fragment przemówienia wyraża przekonanie, że stosunki feudalne są jedynymi akceptowalnymi i że ich negowanie sprzeciwia się woli Bożej i uświęconemu tradycją porządkowi świata. Na końcu przemowy Fryderyk Wilhelm IV zapowiedział, że uważa za swój obowiązek w każdych warunkach i każdej sytuacji zachować swoje rządy, tron i państwo. Druk współoprawny z innymi dokumentami odnoszącymi się do pierwszego zjednoczonego sejmu krajowego 1847 r. (Der erste Vereinigten Landtages), sygn. 012443/1-9.