Thorner Ehrentempel oder Verzeichniß der Bürgermeister und Rathmänner der Stadt Thorn […] mit geschichtlichen Notizen ersehen von Dr. Karl Gotthelf Prätorius. Nach dessen Tode herausgegeben zur 600 jährigen Jubelfeier Thorns von Wilhelm Theodor Lohde

Typ: Książka Rok publikacji: 1832 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Praetorius, Karl Gotthelf
Strony: XIV; 74 Sygnatura: KD.2479 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Toruń - historia
  • Toruń - władze miasta - historia
  • Burmistrzowie i radni miasta Torunia
  • Ludzie związani z Toruniem
  • 600-lecie miasta Torunia - publikacje upamiętniające - 19 w.
  • Praetorius, Karl Gotthelf (1767-1827)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.03.2023

Opis dokumentu

Thorner Ehrentempel oder Verzeichniß der Bürgermeister und Rathmänner der Stadt Thorn […] (Berlin, 1832) - wykaz burmistrzów i radnych Torunia - jednego z najstarszych miast w ziemi chełmińskiej, które odgrywało ważną rolę w dziejach ziem nadbałtyckich i od początku swego istnienia stawało się coraz większym europejskim ośrodkiem handlowym, a już przed 1280 r. dołączyło do związku miast hanzeatyckich, utrzymując rozległe i żywe kontakty handlowe z całą Europą. Ujęty w formie tabelarycznej, opatrzony notatkami historycznymi spis zawiera wykaz urzędników począwszy od XIII wieku po czasy współczesne autorowi opracowania, którym jest Karl Gotthelf Praetorius (1767-1827) - historyk, urzędnik i prezydent miasta Torunia. Praetorius urodził się w Toruniu, gdzie rozpoczął edukację. Na studia wyjechał do Lipska i Halle i przebywał tam w okresie 1782-1786. W 1787 r. już po powrocie do Torunia został sekretarzem rady. Zajął się wówczas badaniem dziejów miasta. W 1790 roku uzyskał w Wittenberdze magisterium atrium liberalium i doktorat z filozofii. Po drugim rozbiorze Polski, został w ramach pruskiej administracji, pierwszym sekretarzem i dyrektorem kancelarii. W 1807 roku, po zajęciu Torunia przez wojska napoleońskie został radcą i jeszcze w tym samym roku prezydentem miasta, które włączone zostało do Księstwa Warszawskiego. Urząd sprawował do 1809 roku. W kolejnych latach był przewodniczącym rady, ławnikiem, posłem na sejm Księstwa Warszawskiego. Organizował przyjęcie w czerwcu 1812 r. w Toruniu Napoleona. Po powrocie miasta do Prus pozostał radcą. W 1820 r. przeszedł na emeryturę. Podjął się wówczas przygotowania kroniki miasta, a także opracował nowy katalog zasobu archiwalnego. Zmarł w Toruniu 4 września 1827 roku. Opracowanie zostało wydane już po śmierci autora, na okoliczności uroczystości rocznicowych upamiętniających 600-lecie miasta Torunia przez niemieckiego wydawcę Wilhelma Theodora Lohde (1800-1873).