Thomae Willis medicinae doctoris naturalis philosophiae professoris oxoniensis nec non inclyti medicorum collegii Londinensis Societatis Regia Socii, Opera Omnia, Quorum posthas exstat Catalogus Cum Elenchis Rerum & Indicibus necessariis [ ... ]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1676 Miejsce publikacji: Geneva Autor:
  • Willis, Thomas
Illustracje: 40 Strony: [ 32 ]; 254; [ 18 ]; 176; 21; [ 16 ]; 214; [ 6 ]; 62; [ 38 ]; 333; [ 27 ]; 204; [ 36 ]; 266; [ 6 ] Sygnatura: Ob.7.II.2927 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 17 w.
  • Medycyna
  • Neurologia
  • Anatomia
  • Psychiatria
  • Willis, Thomas (1621-1675)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.05.2020

Opis dokumentu

Liczący niespełna dwa tysiące stron tom Dzieł zebranych Thomasa Willisa (1621-1675 )angielskiego lekarza anatoma, jednego z twórców neurologii; poprzedzony wstępem od wydawcy oraz katalogiem sześciu dzieł, wchodzących w skład tomu. Tematyka poszczególnych dzieł:

I Dwa wykłady medyczno-filozoficzne, z których pierwszy dotyczy fermentacji, drugi różnych rodzajów gorączki. Jako trzecia dołączona została rozprawa o moczu. Dzieło poprzedzone listem dedykacyjnym Gilbertowi Sheldonowi (1598-1677), biskupowi Londynu, dwiema przedmowami do czytelnika oraz pieśnią gratulacyjną, której autorem jest Philip Fell, student medycyny. Po tym następują spisy treści wszystkich trzech prac zebranych w tomie, następnie zaś same prace. W swoich rozważaniach wspomina konkretne przypadki, np. z 1645 kiedy wybitny lekarz Henricus Sayer, sam zarażony i bliski śmierci, na sobie samym wypróbował lekarstwo, które następnie okazało się zbawienne dla całej okolicy. Rozprawa o moczu poprzedzona została listem do Rudolpha Bathursta, dr. Medycyny z Trinity College w Oxfordzie. W całości dzieła wielokrotnie wspomniane jest imię Hipokratesa.

II Opis anatomiczny i działanie mózgu i układu nerwowego; do dzieła dołączono traktat o ruchu mięśni. Dzieło poprzedzone wstępem do czytelnika oraz spisem treści. Opis mózgu zawiera dziewięć stron ilustracyjnych, opis układu nerwowego – pięć stron ilustracyjnych, po traktacie dotyczącym mięśni umieszczono również jedną ilustrację.

III O objawach urazów mózgu i układu nerwowego, W pierwszym traktacie mowa jest o chorobach drgawkowych (szeroko omówione zagadnienie epilepsji), w drugim – o szkorbucie. Dzieło poprzedzone listem dedykacyjnym Gilbertowi Sheldonowi, arcybiskupowi Canterbury, członkowi The Royal Society, wstępem do czytelnika oraz spisami treści obu traktatów. Na marginesach zamieszczono hasłowo zagadnienia, o których mowa jest w poszczególnych akapitach. W każdym z traktatów pojawiają się listy leków stosowanych w konkretnych schorzeniach.

IV O patologii spazmatycznej w schorzeniach określanych jako histeryczne i hipochondryczne. Jest to odpowiedź na list dr. Nathaniela Highmore’a (1613–1685). Obu autorów różni zdanie odnośnie do natury tych dwu schorzeń. Podczas gdy Highmore szuka przyczyny we krwi i płucach, Willis upatruje źródła problemu w mózgu i systemie nerwowym. Do dzieła dołączone zostały dwa studia medyczno-fizyczne: I o ciśnieniu krwi (właśc. O ogrzewaniu krwi – zapoczątkowane obserwacją świata zwierząt; zawiera wskazówki odnośnie do praktyk i substancji, które pomagają w ogrzaniu krwi); II o ruchu mięśni (autor rozpoczyna od tego, że każdy ruch wymaga trzech elementów: podjęcia działania, instynktu oraz siły napędowej; przekłada tę myśl na ruch mięśni, a pod koniec zamieszcza również dwie ilustracje). Na koniec dzieła zamieszczone zostają spisy treści wszystkich trzech rozpraw.

V O duszy zwierząt…, dzieło uważane za pierwszą angielską pracę z zakresu psychologii medycznej, zawierające dwie rozprawy: pierwszą dotyczącą psychologii, drugą z patologii chorób mózgu i układu nerwowego. Dzieło poprzedzone dwoma listami dedykacyjnymi: pierwszym dla Gilberta Sheldona, arcybiskupa Canterbury, członka The Royal Society; drugim dla wicerektora, doktorów i magistrów uniwersytetu w Oxfordzie. Dalej następuje wstęp do czytelnika oraz spisy treści obu części. Dalej następują już same rozprawy, z których pierwsza zawiera także siedem ilustracji, ponadto na marginesach obu znajdujemy skróty hasłowe poszczególnych akapitów. Na końcu znajduje się indeks alfabetyczny.

VI Wykład z zakresu farmacji, o działaniu leków na ciało ludzkie. Dzieło w dwóch częściach. Pierwszą rozpoczyna zwięzła dedykacja dla londyńskiego kolegium medycznego, a w szczególności dla Sir George’a Enta (1604-1689), jego przewodniczącego, a także cenzorów i wszystkich członków kolegium. W dalszej kolejności mamy wstęp do czytelnika oraz spis treści. Sam traktat zawiera na marginesach uwagi hasłowe, jak również cztery ilustracje. Druga część dedykowana jest rektorowi uniwersytetu w Oxfordzie Jamesowi Butlerowi (1610–1688), Księciu Ormondu, wicerektorowi uniwersytetu w Oxfordzie, Ralphowi Bathurstowi (1620-1704) oraz gronu profesorskiemu oraz senatowi uniwersytetu. Po dedykacji następuje Imprimatur rektora, odautorski wstęp do czytelnika, również odautorskie Post-Scriptum, a następnie dwa utwory poetyckie: pieśń gratulacyjna oraz utwór pochwalny, oba autorstwa studenta medycyny o nazwisku Dawkins. Po nich zamieszczono spis treści, a po nim druga część dzieła, zaopatrzona w skróty hasłowe, sześć ilustracji. Na końcu umieszczono indeks alfabetyczny.