Theses philosophicae de universalibus. Quas Deo Opt. Max. favente, praeside clarissimo viro D. Philippo Scherbio...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1594 Miejsce publikacji: Altorfii Autorzy:
  • Scherbe, Philipp
  • Raiecki, Alexander
Sygnatura: Pol.6.II.1358 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Scherbe, Philipp (1553-1605)
  • Debata filozoficzna - 16 w.
  • Radziwiłł, Krzysztof Mikołaj (1547-1603)
  • Herb Radziwiłłów
  • Arystoteles - recepcja
  • Zabarella, Giacomo (1533-1589)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.04.2015

Opis dokumentu

22 lutego 1594 roku na Akademii w Aldtdorf b. Nuernberg, niedawno ufundowanej przez norymberczyków, odbyła się debata filozoficzna dotycząca uniwersaliów, której przewodniczył profesor filozofii i medycyny na tej uczelni Philipp Scherbe (1553-1605), a którego wspierał Aleksander Rajecki. Na drugiej stronie znajduje się epigram autorstwa Rajeckiego z opisem godła księcia Krzysztofa Radziwiła oraz konwencjonalną jego pochwałą. Trzecią i czwartą stronę zajmuje dedykacja dla księcia Radziwiła, w której wymienione zostają jego liczne tytuły i zasługi, po której następuje właściwa rozprawa. Zaczyna się ona od zdefiniowania terminu powszechnik, zgodnie z tradycją arystotelejską, a następnie przedstawia status questionis dyskusji o powszechnikach, której początki widzi u Pitagorasa i Platona. Idąc za autorytetem Arystotelesa, wyróżnia pięć, a nie sześć powszechników, a więc rodzaj, gatunek,  różnicę, własność, przypadłość. Następnie omawia się podział na powszechniki cielesne i bezcielesne, a przede wszystkim na powszechniki in multis oraz post multa. W końcu rozważa się kwestię, czy po zaniknięciu indywiduów zanikają też powszechniki. Na ostatniej stronie występują parerga. Druk wydany w oficynie Christopha Lochnera (przed 1588-1610). Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1328-Pol.6.II.1361. Format bibliograficzny: 4. Superekslibris: Samuel Meienreis. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: M.5, U.5, Z IIII?. Zewnętrzne oznaczenia: DT; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów; niewielkie deformacje; średnie zabrudzenia/zacieki/zaplamienia; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.