Theologische Beyträge. Vierter Band […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1795 Miejsce publikacji: Altona Autor:
  • Eckermann, Jacob Christoph Rudolph
Strony: 272; 254; [ 2 ]; 286 Sygnatura: 92535/4 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Teologia
  • Filozofia
  • Filozofia religii
  • Traktaty filozoficzne - 18 w.
  • Eckermann, Jacob Christoph Rudolph (1754-1837)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.06.2022

Opis dokumentu

Theologische Beyträge; Przyczynki teologiczne - czwarty tom publikacji, w opracowaniu niemieckiego teologa akademickiego i publicysty, przez ponad pięćdziesiąt lat związanego z Uniwersytetem Kilońskim Jakoba Christopha Rudolfa Eckermanna (1754-1837). Jego zainteresowania i zakres pracy naukowej były niezwykle szerokie i różnorodne. Tematyka wykładów akademickich i publikacji dotyczyła szeroko pojętej egzegezy biblijnej, hermeneutyki, gramatyki hebrajskiej, języka chaldejskiego, arabskiego i syryjskiego, dogmatyki, chrześcijańskiej nauki moralnej, teologii religii, historii Kościoła, homiletyki, teologii pastoralnej, katechetyki, pisarzy greckich i łacińskich etc. Pierwsze wydanie Theologische Beyträge ukazało się na przestrzeni 1790-1799, w sześciu obszernych tomach (każdy podzielony na trzy główne części). Wszystkie trzy części czwartego tomu Przyczynków teologicznych Eckermanna zawierają kontynuację podjętej w części trzeciej tomu trzeciego obszernej, uzupełnionej uwagami analizy, odnoszącej się do jednego z najbardziej znanych dzieł niemieckiego filozofa oświeceniowego, inicjatora klasycznej filozofii niemieckiej, profesora logiki i metafizyki na Uniwersytecie Albrechta w Królewcu, jednego z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia Immanuela Kanta (1724-1804), pod tytułem „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft”(pol.Religia w granicach czystego rozumu”. W liczącym ponad trzysta stron traktacie filozoficznym stanowiącym swoistą krytyczną rozprawę nad ludzką religijnością, duchowością i rolą religii w przestrzeni publicznej Kant dowodzi, że najważniejszym i z niczym nieporównywalnym celem religii jest wzmacnianie w człowieku moralnej predyspozycji do dobra. Celu tego nie powinny przesłaniać ani żadne działania instytucjonalne, ani formy religijności, sprowadzające się wyłącznie do kultu bądź do uznawania treści dogmatycznych. Wszelkie religie pozytywne (objawione, historyczne) traktuje jako środek wychowujący ludzi do czystej religii rozumu, która przedstawia obowiązki moralne jako Boskie przykazania. Punktem wyjścia filozofii religii Kanta jest pytanie o naturę i genezę zła. Jego zdaniem etyka musi prowadzić do religii, bo tylko religijna wspólnota może dawać nadzieję na skuteczne urzeczywistnienie dobra.