Theologische Beyträge. Sechster Band […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1799 Miejsce publikacji: Altona Autor:
  • Eckermann, Jacob Christoph Rudolph
Strony: 334; 328; [ 6 ]; 9-326 Sygnatura: 92535/6 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Filozofia religii
  • Teologia chrześcijańska
  • Hermeneutyka biblijna
  • Religioznawstwo
  • Eckermann, Jacob Christoph Rudolph (1754-1837)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.06.2022

Opis dokumentu

Theologische Beyträge; Przyczynki teologiczne - szósty tom publikacji, w opracowaniu niemieckiego teologa akademickiego i publicysty, przez ponad pięćdziesiąt lat związanego z Uniwersytetem Kilońskim Jakoba Christopha Rudolfa Eckermanna (1754-1837). Jego zainteresowania i zakres pracy naukowej były niezwykle szerokie i różnorodne. Tematyka wykładów akademickich i publikacji dotyczyła szeroko pojętej egzegezy biblijnej, hermeneutyki, gramatyki hebrajskiej, języka chaldejskiego, arabskiego i syryjskiego, dogmatyki, chrześcijańskiej nauki moralnej, historii Kościoła, homiletyki, teologii pastoralnej, katechetyki, pisarzy greckich i łacińskich etc. Pierwsze wydanie Theologische Beyträge ukazało się na przestrzeni 1790-1799, w sześciu obszernych tomach (każdy podzielony na trzy główne części). Pierwsza część szóstego tomu Przyczynków teologicznych Eckermanna zawiera rozważania dotyczące szeroko pojętych podstaw moralności chrześcijańskiej. Druga część odnosi się do poglądów filozoficznych, które prezentował niemiecki filozof Ludwig Heinrich von Jacob (1759-1827). Zawiera odniesienia, uwagi i wątpliwości Eckermanna do treści zawartych m.in. w opublikowanej w Halle w 1797 roku „Allgemeine Religion”. Trzeci i ostania część szóstego tomu zawiera osobiste refleksje i rozważania autora dotyczące Objawienia Bożego, które związane jest ze spotkaniem Boga osobowego, ukazującego się jako Stwórca i Zbawiciel, zapraszającego wybranych, pojedynczych ludzi (Mojżesz) czy zespół (12 apostołów) aby przez nich zaprosić wszystkich ludzi, by stali się dziećmi Bożymi, Ludem Bożym. Styl komentarza biblijnego Eckermanna nie jest wolny od proliferacji (tworzenia alternatywnych, względem aktualnie obowiązującego, punktów widzenia na badane zagadnienie), powtórzeń i akomodacji (w rozsądnych granicach) do oświeconego myślenia współczesności.