Theologische Beyträge. Fünfter Band […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1797 Miejsce publikacji: Altona Autor:
  • Eckermann, Jacob Christoph Rudolph
Strony: [ 2 ]; 272; 256; XVIII; [ 4 ]; 294; [ 2 ] Sygnatura: 92535/5 biblioteka cyfrowa link Języki: ara, grc, heb, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Teologia
  • Biblistyka
  • Hermeneutyka biblijna
  • Teologia chrześcijańska
  • Eckermann, Jacob Christoph Rudolph (1754-1837)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.06.2022

Opis dokumentu

Theologische Beyträge; Przyczynki teologiczne - piąty tom publikacji, w opracowaniu niemieckiego teologa akademickiego i publicysty, przez ponad pięćdziesiąt lat związanego z Uniwersytetem Kilońskim Jakoba Christopha Rudolfa Eckermanna (1754-1837). Jego zainteresowania i zakres pracy naukowej były niezwykle szerokie i różnorodne. Tematyka wykładów akademickich i publikacji dotyczyła szeroko pojętej egzegezy biblijnej, hermeneutyki, gramatyki hebrajskiej, języka chaldejskiego, arabskiego i syryjskiego, dogmatyki, chrześcijańskiej nauki moralnej, historii Kościoła, homiletyki, teologii pastoralnej, katechetyki, pisarzy greckich i łacińskich etc. Pierwsze wydanie Theologische Beyträge ukazało się na przestrzeni 1790-1799, w sześciu obszernych tomach (każdy podzielony na trzy główne części). Pierwsza część piątego tomu Przyczynków teologicznych Eckermanna została opublikowana w Altonie w 1796 roku. W niniejszej części autor poddaje badaniom zagadnienie tworzenia Świętych ksiąg Izraelitów, przede wszystkim Tory (Pięcioksięgu Mojżeszowego, gr. Pentateuch), którą wedle przekonań religijnych Żydzi dostali od samego Boga pod górą Synaj podczas ucieczki z Egiptu. W drugiej części piątego tomu (1796) Eckermann poddaje rozważaniom dwie kwestie. Pierwsza odnosi się do cudów i znaków Jezusa Chrystusa, w kontekście postrzegania ich jak dowodu Jego Boskiej misji. Druga zawiera rozważania co do prawdziwych podstaw wiary wypływających wprost z najważniejszych faktów z historii Jezusa Chrystusa oraz prawdopodobnego powstania Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. Trzecia część piątego tomu (1797) służyć ma jako wkład dla popularyzacji filozofii religii i praktycznej teologii chrześcijańskiej. Zawiera osiemnaście wyodrębnionych tekstów zawierających rozważania na temat szeroko pojętego Królestwa Bożego, przygotowanych na wszystkie niedziele Adwentu, Święta Bożego Narodzenia, wszystkie niedziele Wielkiego Postu, Wielki Piątek i Święta Wielkanocne, Święto Wniebowstąpienia oraz Zesłania Ducha Świętego. Styl komentarza biblijnego Eckermanna nie jest wolny od proliferacji (tworzenia alternatywnych, względem aktualnie obowiązującego, punktów widzenia na badane zagadnienie), powtórzeń i akomodacji (w rozsądnych granicach) do oświeconego myślenia współczesności.