Thanatologie oder Denkwürdigkeiten aus dem Gebiete der Gräber ein unterhaltendes Lesebuch für Kranke und Sterbende […] Dritter Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1798 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Hacker, Joachim Bernhard Nicolaus
Strony: XII; 340 Sygnatura: 92330b biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Psychologia rozwoju człowieka
  • Śmierć
  • Tanatologia
  • Tanatologia filozoficzna
  • Hacker, Joachim Bernhard Nicolaus (1760-1817)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.11.2020

Opis dokumentu

Thanatologie oder Denkwürdigkeiten aus dem Gebiete der Gräber ein unterhaltendes Lesebuch für Kranke und Sterbende - wydany w 1798 roku w Lipsku tom trzeci dzieła z dziedziny XVIII - wiecznej tanatologii autorstwa niemieckiego duchownego, pastora i pedagoga Joachima Bernharda Nicolausa Hackera (1760-1817). Opublikowana na przestrzeni 1795-1799, w czterech częściach Thanatologie… przeznaczona została dla chorych oraz umierających i odnosi się do śmierci człowieka i wszystkiego, co się z nią wiąże oraz jej dotyczy. Tanatologia (gr. thánatos – śmierć oraz lógos – nauka, Tanatos – bóg śmierci) to nauka o śmierci człowieka, w szczególności zajmująca się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz bólem i żalem jej towarzyszącym. Badania opierają się na założeniu, że życie ludzkie jest na tyle istotną wartością, że może okazać się korzystnym poznanie procesu umierania oraz i ile to możliwe, sposobów wpływania na ten proces i oswojenia się z tym co nieuchronne. Poszczególne rozdziały opracowania służyć mają pocieszeniu, oswojeniu się ze śmiercią, łagodząc tym samym jej tragiczny wymiar. Pierwszy rozdział niniejszej części zawiera m.in. krótkie, filozoficzne rozważania o życiu, śmierci i nieśmiertelności. Drugi prezentuje refleksje i rozważania znanych osobistości wypowiadane na krótko przed śmiercią, należą do nich m.in. królowa Szkotów; Maria I Stuart (1542-1587); francuski filozof, religioznawca, pisarz i poeta Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757); niemiecki zoolog, teolog, pierwszy diakon seminarium Quedlinburg Johann August Ephraim Goeze (1731-1793) etc. Rozdział trzeci prezentuje sporządzone przez bliskich i przyjaciół opisy ostatnich godzin życia szlachetnie urodzonych osób wśród których znaleźli się m.in. Ludwik I Orleański (1372-1407) - pochodzący z dynastii Walezjuszów książę Orleanu; Marcin Luter (1483-1546) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji; Albrecht von Haller ( 1708-1777) - szwajcarski, niemieckojęzyczny lekarz, botanik, fizjolog i poeta, jeden z pierwszych niemieckojęzycznych konserwatystów itd. Rozdział czwarty zawiera fragmenty listów umierających bądź skazanych na śmierć kierowane do najbliższych im osób. Rozdział piąty i szósty to zbiór utworów literackich i anegdot na temat śmierci i wieczności. Kolejne rozdziały zawierają m.in. opisy ceremonii i wyjątkowych uroczystości pogrzebowych, refleksje filozoficzne autora służące pocieszeniu i uspokojeniu etc.