Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten als eine Fortsezzung der von Büffonschen Naturgeschichte […] Der Schmetterlinge erster Theil […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1783 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Jablonsky, Carl Gustav
Illustracje: 2 Strony: [ 22 ]; CXXVI; [ 2 ]; 216 Sygnatura: 92665/1 biblioteka cyfrowa link Języki: eng, fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Zoologia
  • Entomologia
  • Lepidopterologia
  • Historia naturalna
  • Jablonsky, Carl Gustav (1756-1787)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.09.2022

Opis dokumentu

Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten … (Berlin, 1783) - pierwsza część publikacji z dziedziny lepideptorologii, stanowiąca jedną z pierwszych prób pełnego przeglądu wszystkich znanych ówcześnie gatunków owadów motylich (motyli). Autorem niniejszej części opracowania jest Carl Gustav Jablonsky (1756 -1787) - berliński przyrodnik, entomolog i ilustrator, prywatny sekretarz królowej pruskiej Elżbiety Krystyny ​​z Brunszwiku-Wolfenbüttel-Bevern (1715-1797). Przegląd oparty został na systemie klasyfikacji stworzonej przez szwedzkiego przyrodnika i lekarza Karola Linneusza; szw. Carl von Linné, łac. Carolus Linnaeus (1707-1778), który w wydanym w 1758 roku „Systema Naturae” wyróżnił trzy działy motyli (owadów motylich): Papilio (motyl), Sphinx (ćma) i Phalaena (zanocnica) z dalszymi podgrupami. (Niektóre ówczesne prace z zakresu historii naturalnej wyróżniają z kolei cztery działy owadów motylich, dodając do trzech wyżej wymienionych dział Tinea - mol). „Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten”, w części dotyczącej motyli opublikowano w Berlinie w 11 tomach na przestrzeni 1783-1804. Jablonsky zredagował dwa pierwsze tomy. Pozostałe dziewięć tomów redagował niemiecki naturalista, entomolog i karcynolog Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1743-1807), po przedwczesnej śmierci Jablonsky'ego w 1787 roku, w wieku 31 lat. Treść pierwszego tomu rozpoczyna obszerny list anonimowego entomologa traktujący o istocie i obszarach zainteresowania entomologii. Następnie autor przedstawia ogólne rozważania dotyczące historii naturalnej owadów, ze szczegółowym opisem owadów motylich, ich cyklu rozwojowego (gąsienica, poczwarka, postać dorosła - imago) oraz systematyki owadów motylich Linneusza.