Systematisch - chronologische Darstellung der musikalischen Literatur von der frühesten bis auf die neuetse Zeit

Typ: Książka Rok publikacji: 1836 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Becker, Carl Ferdynand
Strony: [ 2 ]; II; [ 324 ] Sygnatura: KD.779 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Literatura muzyczna - 19 w.
  • Bibliografia muzyczna - 19 w.
  • Historia literatury muzycznej
  • Historia muzyki
  • Muzykologia
  • Becker, Carl Ferdynand (1804-1877)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.09.2023

Opis dokumentu

Systematisch - chronologische Darstellung der musikalischen Literatur von der frühesten bis auf die neuetse Zeit ( Lipsk, 1836) -  wydana w I połowie XIX wieku obszerna bibliografia szeroko pojętej literatury i sztuki muzycznej od czasów najdawniejszych po czasy współczesne autorowi opracowania, której twórcą jest niemiecki kompozytor, organista i pisarz muzyczny Carl Ferdynand Becker (1804-1877). Autor studiował w Lipsku i prze całe życie związany był z tym miastem. W latach 1820–1833 był skrzypkiem w Orkiestrze Gawendhaus Orkiestrze. Pełnił funkcję organisty w kościele św. Piotra (od 1825) i kościele św. Mikołaja (od 1837). Od 1843 do 1856 roku uczył gry na organach w lipskim konserwatorium. Był współzałożycielem powołanego w 1850 roku Bach-Gesellschaft.. Był autorem licznych prac z zakresu historii muzyki, głównie o charakterze bibliograficznym. Oprócz niniejszego opracowania opublikował równięz m.in. Die Hausmusik in Deutschland im 16., 17. und 18. Jahrhundert (1840), Die Tonwerke des 16. und 17. Jahrhunderts (1847). Zgromadził bogaty zbiór dzieł teoretycznych, który zapisał w testamencie miastu Lipskowi. Komponował utwory przeznaczone na fortepian i organy.