Straż Lotnicza w Elblągu - Magistrat der Stadt Elbing - korespondencja (07.10.1933 r.)

Typ: DŻS Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: Elbing Strony: [1] K. Sygnatura: DŻS - zabytki biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Straż Lotnicza w Elblągu
  • Magistrat der Stadt Elbing - korespondencja
  • Druk urzędowy
  • Lotnisko w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.12.2017

Opis dokumentu

Pismo z dnia 07.10. 1933 roku wystosowane przez kierownictwo elbląskiego lotnictwa do magistratu w Elblągu jest odpowiedzią na wcześniejsze zapytanie z dnia 28.09.1933 r. odnośnie użyczenia oddziałom szturmowym SS hangaru, w celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych. Lotnisko Elbląg wyraża gotowość udzielenia pomocy w/w formacji. Do dyspozycji przekazana zostanie hala - hangar 8, z zastrzeżeniem odwołania danej decyzji lub w przypadku nieprzestrzegania regulaminów, m.in. musi nastąpić zakończenie naprawy cementowego podłoża hali (zakaz wstępu 2 tygodnie) ; formacja prowadząca musztrę nie powinna rozszerzać swoich działań na inne oddziały (otrzymuje wyłączne prawo do ćwiczeń) ; formacja SS-Sturmbann musi posiadać godzinowy plan korzystania z hali (korzystanie musi być uporządkowane). Lotnisko zapewni oświetlenie hali, koszty związane z poborem prądu oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami poniesie wynajmująca halę formacja SS (zainstalowane dodatkowe materiały zostaną własnością) gminy-miasta Elbląg). Dokument sygnowany nieczytelnym podpisem. Pismo opatrzone pieczątką magistratu z datą wpływu 09.10.1933 r. (Dokument nr 82a pochodzi z prywatnej kolekcji Juliusza Marka).