Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu (po nowelizacji z 1963 roku) – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1963 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 2, Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.06.2020

Opis dokumentu

Biblioteka Elbląska posiada w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego dokumenty związane z powstaniem i organizacją swojej poprzedniczki Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Elblągu. MBP po kilku latach swojego istnienia pracy przy ulicy Łączności 2, musiała zmienić swój dotychczasowy statut. Projekt ustalony został wcześniej w wyniku konsultacji bibliotekarzy. Jak wynikało z pisma przewodniego w tej sprawie podstawowy akt organizacyjny biblioteki, musiał zostać zmieniony z powodu zmiany sytuacji prawnej instytucji kultury w naszym kraju. W wyniku uchwały nr 30/219 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (P.M.R.N.) w Elblągu z dnia 27 grudnia 1963 roku zatwierdzono zmieniony statut, tłumacząc to potrzebą usprawnienia tej instytucji. Ze względu na słabą jakość druku (kopia) pisana na papierze przebitkowym, trudno odcyfrować tekst. Treść dokumentu podzielono na osiem rozdziałów -postanowienia ogólne, cele i zadania biblioteki, organa nadrzędne, organizacja biblioteki, zbiory i mich udostępnianie. Kolejny rozdział – kierownictwo, personel, następny rozdział brzmiący staroświecko – finanse, majątek a w ostatnim rozdziale przedstawiono postanowienia końcowe. Jak wynikało ze statutu biblioteka miała [zaspakajać potrzeby mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa oraz służyć pomocą instrukcyjno-metodyczną i informacyjno-bibliograficzną, bibliotekom na terenie tego miasta].