Statistische Jahresübersicht zum Verwaltungsbericht des Provinzialverbandes Ostpreuβen für das Kalenderjahr 1928

Typ: Nadbitka Rok publikacji: 1929 Miejsce publikacji: Königsberg Strony: [ 4 ]; 38 Sygnatura: 34548 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - sprawozdanie zarządcze władz prowincji - 1928
  • Prusy Wschodnie - dane statystyczne - 1928
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.10.2018

Opis dokumentu

Statystyczne zestawienie roczne, stanowiące element sprawozdania zarządczego władz i organów wykonawczych prowincji Prusy Wschodnie za rok kalendarzowy 1928. Dokument opracowany w formie tabelarycznej i graficznej obrazuje dane i wyniki ekonomiczno-finansowe z realizacji zadań pozostających w kompetencji władz tego szczebla administracji. Należą do nich w szczególności: budowa dróg i transport, kwestie melioracji, opieka społeczna, socjalna, zdrowotna, dobroczynność publiczna, gospodarka komunalna i finanse. Dla pełniejszego zobrazowania wyników prezentowane dane przedstawiono w formie porównawczej w stosunku do wyników innych prowincji bądź w porównaniu z wynikami z lat wcześniejszych. Dokument opracowany przez wydział statystyczny władz zarządzających prowincji.