Statistische Jahresübersicht zum Verwaltungsbericht des Provinzialverbandes Ostpreuβen 1930

Typ: Nadbitka Rok publikacji: 1931 Miejsce publikacji: Königsberg Strony: 65 Sygnatura: 34549 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - sprawozdanie zarządcze władz prowincji - 1930
  • Prusy Wschodnie - dane statystyczne - 1930
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.10.2018

Opis dokumentu

Statystyczne zestawienie roczne, stanowiące element sprawozdania zarządczego władz i organów wykonawczych prowincji Prusy Wschodnie za rok kalendarzowy 1930. Dokument opracowany w formie tabelarycznej i graficznej obrazuje dane i wyniki ekonomiczno-finansowe z realizacji zadań pozostających w kompetencji władz tego szczebla administracji. Należą do nich w szczególności: budowa dróg i transport, kwestie melioracji, opieka społeczna, socjalna, zdrowotna, dobroczynność publiczna, gospodarka komunalna i finanse. Sprawozdanie przedstawia również informacje statystyczne dotyczące migracji ludności i osadnictwa na terenie prowincji. Dla pełniejszego zobrazowania wyników prezentowane dane przedstawiono w formie porównawczej w stosunku do wyników innych prowincji bądź w porównaniu z wynikami z lat wcześniejszych. Dokument opracowany przez urząd statystyczny władz zarządzających prowincją.