"Starodruki elbląskie" - wystawa [zdjęcia]

Typ: Fotografia / zdjęcie Miejsce publikacji: Elbląg,1987 Illustracje: fot. Strony: [20] K. Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger, pol Hasła kluczowe:
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Elblągu - wystawa
  • Obchody i uroczystości w Elblągu
  • Elbląg - historia
  • Przysięga mieszczan elbląskich
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.01.2018

Opis dokumentu

Rok 1987 był dla Elbląga rokiem jubileuszowym - obchodzono bowiem 750lecie miasta (1237-1987). Dumni z niezwykle bogatych tradycji Elbląga mieszkańcy miasta, w tym również Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, pragnąc spopularyzować wydarzenia z przeszłości oraz podkreślić ogromny dorobek minionych stuleci, wyszła z inicjatywą przygotowania wystawy "Starodruki elbląskie". Zobrazowanie w ramach ekspozycji całokształtu dorobku drukarzy elbląskich było niemożliwe, dlatego biblioteka skoncentrowała się na kilku zagadnieniach związanych z dziejami samego miasta. Całość wystawy podzielona została na siedem głównych tematów: 1/ Książka w Elblągu, 2/ Królowie polscy a Elbląg, 3/ 300lecie inkorporacji Prus do Polski, 4/ Życie codzienne, 5/ Posiadłości ziemskie miasta Elbląga, 6/ Gimnazjum Elbląskie, 7/ Ludzie Elbląga. Treść wystawy obejmowała okres od wydania pierwszego druku (w 1558 r. w oficynie Wolfganga Dietmara wytłoczono prawnicze dzieło Alberta Poelmana) do I rozbioru Polski. Zaprezentowanie całej okazałej wystawy było możliwe dzięki przychylności i życzliwości m.in. dyrekcji Archiwum Państwowego w Gdańsku, Biblioteki Gdańskiej PAN, Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki Narodowej etc. Ekspozycja czynna codziennie do godzin popołudniowych, cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Materiały prezentowane na wystawie, w przeważającej części były kopiami druków. Prezentację oryginalnych obiektów utrudniał m. in. fakt tzw. klocków introligatorskich - skupiających w jednej oprawie ponad 100 druków. Na zdjęciach przykłady ciekawych druków oraz tekst przysięgi mieszczan elbląskich. [cyt.] : ..Ja N. N. ślubuję i przysięgam na Boga, że ja królewskiemu majestatowi w Polsce, naszemu najłaskawszemu królowi i panu jak również szlachetnej i oświeconej radzie tego królewskiego miasta Elbląga, chcę być wiernym i oddanym. W najlepszej wierze ich przed szkodami ostrzegać, oddać temu dobremu miastu ciało i majątek, wszystko posłusznie spełniać co na mnie jak i na sąsiada zostanie nałożone i przeciwko przywilejom, prawom i zwyczajom tego miasta niczego nie przedsiębrać ani gdziekolwiek niczego szczególnego nie szukać. Tak mi dopomóż Bóg i jego święte słowo.