Stand, Bedeutung und Rentabilität der westpreussischen Pferdezucht mit besonderer Berücksichtigung der Kreises Marienburg […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1907 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Ehlert, Ernest
Strony: 114 Sygnatura: 35181 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Dysertacja doktorska - Uniwersytet Albrechta - 20 w.
  • Hippologia - Prusy Zachodnie
  • Opłacalność i organizacja hodowli koni - Prusy Zachodnie
  • Ehlert, Ernest (1875-1957)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.01.2019

Opis dokumentu

Dysertacja naukowa pisana w celu uzyskania stopnia doktora, wydana w Królewcu w 1907 roku autorstwa Ernsta Ehlerta (1875 -1957). Tematyka pracy doktorskiej koncentruje się na przedstawieniu rysu historycznego oraz opisu i analizy aktualnego stanu, znaczenia, opłacalności i organizacji hodowli koni na terenie prowincji Prusy Zachodnie, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu malborskiego. Praca została złożona na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Albrechta w Królewcu (zwyczajowo Albertyna lubAlbertina, niem. Albertus-Universität Königsberg) - uczelni istniejącej w latach 1544–1945, jedynym uniwersytecie w Księstwie Pruskim  i jednym z najważniejszych w I Rzeczypospolitej. Po oderwaniu Prus od Polski (w 1657 roku). Albertyna pozostała największym ośrodkiem akademickim w Prusach Wschodnich do końca ich istnienia. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. dr Albert i prof. dr Gerlach.