Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w roku 1979 - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [3], 26, [5], Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Spółdzielnie pracy - 20 w.
  • Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu
  • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.03.2019

Opis dokumentu

Co roku spółdzielnie pracy organizowały Zebrania Przedstawicieli aby na nich, kierujące spółdzielniami Zarządy mogły przedstawić osiągnięte zyski lub straty z zaplanowanych działań za konkretny rok. W trakcie Zebrań przyjmowano sprawozdanie z działań, dzielono zyski a następnie proponowano nowy plan na następny rok działalności spółdzielni. Taki rodzaj dokumentu posiada Biblioteka Elbląska datowanego na czerwiec 1980 roku sygnowany przez Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy (WSP) w Elblągu. Studiując ten dokument trzeba pamiętać, iż koniec lat 70-tych to totalny kryzys i upadek starego systemu opartego na planach 5-letnich. Tekst zawierał analizę opisową jak i liczne tabele. Składał się ze "Wstępu" w którym określono warunki społeczno-gospodarcze wykonywania zakładanego planu (braki surowcowo-materiałowe, trudności transportowe, częste wyłączanie energii elektrycznej, przestoje). Plan wykonywano w oparciu o 3 kryteria - usługi dla ludności, dostawę towarów na cele rynkowe oraz produkcję do, krajów II obszaru płatniczego (kraje z walutami zachodnimi). Rozdziału poświęconego "Działalności samorządowo-organizacyjnej", w którym opisano stan i skład spółdzielców oraz 5 osobowy Zarząd - 1744 osób, 1192 z Elbląga, 123 z Pasłęka, 192 z Prabut, 237 z Kwidzyna. Rozdziału "Sprawy osobowe i socjalne" - w którym opisano stan zatrudnienia, fluktuację kadr, dyscyplinę pracy, szkolenia i kwalifikacje kadr. W kolejnym rozdziale "Sprawy BHP i P.Poż." przedstawiono zaistniałe wypadki podczas pracy, fundusze na poprawę warunków pracy oraz czynniki wpływające na zagrożenia pożarowe w zakładach. "Wyniki ekonomiczne" tutaj omówiono działalność gospodarczą spółdzielni posiłkując się dwustronicową tabelą. Z treści opisowej wynikało, iż skład spółdzielni powiększył się w 1979 roku o kilka przejętych zakładów pracy z innych jednostek uspołecznionych, w Malborku, Elblągu i Nowym Dworze Gdańskim. Następny rozdziały dotyczyły - "Gospodarki materiałowej", "Inwestycji i remontów", "Sytuacji finansowej" firmy oraz ostatni "Zadania gospodarcze na rok 1980". Określono w nim na jakich podstawach został oparty (m. in. wskaźniki z jednostki nadrzędnej, realne możliwości produkcyjne, planowane nowe uruchomienie placówek usługowych), zgodnie z przyjętym planem gospodarczym państwa na VIII Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w dniach 11-15.02.1980 roku. Program przewidywał m. in. obniżenie strat nadzwyczajnych w stosunku do 1979 roku o 200 tysięcy złotych i obniżkę kosztów rzędu 400 tysięcy złotych. Dokument przygotowano 31.05.1980, ale na okładce druku widnieje wspomniana wyżej data czerwiec 1980. Druk kończy rozbudowana kilkustronicowa tabela - "Informacje z realizacji zadań gospodarczych za rok 1979 w zrzeszonych jednostkach WSP wg rocznej sprawozdawczości GUS".