Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVI/72/67 MRN w Elblągu z dnia 16 maja 1967 roku - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1968 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 8, Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka mieszkaniowa - 20 w.
  • Elbląg - ochrona zdrowia - 20 w.
  • Wodociągi w Elblągu - 20 w.
  • Miejska Rada Narodowa - 20 w.
  • Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.03.2019

Opis dokumentu

Urząd Miejski w Elblągu wydał w październiku lub listopadzie 1968 roku druk dotyczący sprawozdania z częściowej realizacji (od maja 1967 roku do października 1968 roku) uchwały nr XVI/72/67 Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Elblągu z dnia 16 maja 1967 roku w sprawie ustalenia wytycznych poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki wodnej miasta Elbląga. Uchwała ta obejmowała długofalowe zadania w zakresie gospodarki wodnej, które miały być realizowane w następnej pięciolatce do 1975 roku. Gospodarka socjalistyczna oparta była o tzw. plany, według których realizowano rozwój gospodarczy i społeczny, zarówno na stopniu centralnym jak i lokalnym, najczęściej plany były 5-letnie stąd ówczesna nazwa żargonowa "pięciolatka". W sprawozdaniu potwierdzono, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu zleciło Przedsiębiorstwu Hydrogeologicznemu w Gdańsku opracowanie dokumentacji zasobów wód podziemnych dla miasta Elbląga, praca została wykonana, jednakże dokumentacja czekała na zatwierdzenie przez Centralny Urząd Geologii w Warszawie. Równocześnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadził (1967) wiele rozmów i spotkań w sprawie zwiększenia poboru wody z CWŻ (Centralnego Wodociągu Żuławskiego). W kolejnych punktach sprawozdania m.in. określono stan, modernizacje oraz plany modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie miasta - stacja na ul. Armii Czerwonej (obecnie Królewiecka, róg Częstochowskiej), ujęcie "Malborska", ujęcie "Łęczycka" i ujęcie "Gazownia". Poważnym problemem w dystrybucji wody okazały się dla władz miejskich przecieki w spłuczkach klozetowych (oficjalnie zgłoszono 6000), których wymianę obowiązkowo dokonuje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na swój własny koszt. Jednak lokatorzy nie zgłaszali takich usterek a przez to tracone były duże ilości tak potrzebnej wody pitnej. Aby wyznaczyć wielkość strat, Administracja mieszkaniowa w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Sielanka" wzorem Białegostoku miała sprawdzić zużycie wody w wytypowanych budynkach przed naprawą spłuczek i ponownie po wymianie urządzeń sanitarnych. Innym problemem wykazanym w sprawozdaniu jest jakość wody pitnej, w 1968 roku w planie inwestycyjnym uwzględniono budowę oczyszczalni ścieków przy Szpitalu Miejskim, przygotowując na ten cel 276 000 złotych, mimo że minął termin rozpoczęcia budowy (1VII1968) - prac nie rozpoczęto. Dokument poruszał również sprawę dróg wodnych i aktywizacji żeglugi, najbardziej zainteresowani rozwojem tego rodzaju transportu były Zakłady Mechaniczne "Zamech" i Zakłady Zbożowo Młynarskie PZZ (Państwowe Zakłady Zbożowe). W sprawozdaniu nie zabrakło miejsca na kwestię regulacji rzek i potoków oraz urządzeń odwadniających i ochrony przeciwpowodziowej. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku opracowywało właśnie studium koncepcyjne i dane wyjściowe odwodnienia miasta Elbląga.