Sprawozdanie z działalności gospodarczo-społecznej za rok 1979 - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 14 Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Spółdzielnie pracy - 20 w.
  • Wojewódzka Budowlana Spółdzielnia Pracy w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.08.2017

Opis dokumentu

Zarząd Wojewódzkiej Budowlanej Spółdzielni Pracy w Elblągu (WBSP) zorganizował Walne Zgromadzenie przedstawiając wyniki finansowe, które wydał w 1980 roku w formie broszury o nazwie - "Sprawozdanie z działalności gospodarczo-społecznej za rok 1979." W zbiorach Biblioteki Elbląskiej posiadamy kilka dokumentów związanych ze sprawozdaniami i analizami WBSP w Elblągu m.in. z lat 1985 i 1986, poprzednie sprawozdanie pochodziło z roku 1977. Tym razem, w 14 stronicowym dokumencie treść podzielono na 5 rozdziałów - przerób globalny, gospodarka materiałowa, działalność socjalno-bytowa, rentowność i wyniki finansowe oraz działalność organów samorządowych. Spółdzielnia jak w 1977 roku posiadała 3 zakłady pracy, plan osiągnięto z nadwyżką na sumę 110.877 tys. zł, asortyment usług dla ludności się nieco zmienił i obejmował nowe dziedziny: instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne wycofano się z produkcji wyrobów ślusarskich. W stosunku do roku 1977 zmniejszył się fundusz socjalno-bytowy i obejmował kwotę 945 tys. zł. Jak poprzednio fundusz oferował pracownikom dopłaty do wczasów pracowniczych i kolonii oraz obozów dla dzieci. Finansowano z niego działalność kulturalno-oświatową, sportową, dofinansowywano turystykę i wypoczynek, w tym wycieczki turystyczne do Kotliny Kłodzkiej, grzybobranie czy łowienie ryb. Pracownikom udzielono z funduszu pomoc materialno-finansową, w jednym przypadku dofinansowano pobyt w sanatorium, oraz finansowano pracowniczy fundusz mieszkaniowy. Spółdzielnia finansowała również działalność w zakresie poprawy warunków BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), wydano kwoty na odzież i obuwie ochronne, na odzież i obuwie robocze i na sprzęt ochrony osobistej. Za treść dokumentu odpowiadał Zarząd Spółdzielni, nie przedstawiono jednak jego składu.