Sprachgeschichtliche Streifzüge auf der Danziger Nehrung

Typ: Książka Rok publikacji: [1924] Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • Mitzka, Walther
Illustracje: 1 Strony: 24 Sygnatura: 35246 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Geografia lingwistyczna - obszar Mierzei Wiślanej
  • Dialektologia - obszar Mierzei Wiślanej
  • Mitzka, Walther (1888-1976)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.01.2019

Opis dokumentu

Kilkudziesięciostronicowa publikacja z dziedziny językoznawstwa, dialektologii i geografii lingwistycznej wydana w Gdańsku, przypuszczalnie w 1924 roku. Autorem opracowania jest urodzony w Poznaniu niemiecki lingwista Walther Mitzka (1888-1976). W materiale autor poddaje opisowi i analizie m.in. zagadnienie występowania różnic i odmienności językowych zarówno w wersji mówionej jak i pisanej, zróżnicowania w wymowie i artykulacji, rozbieżności cech fonetycznych etc. występujących wśród ludności zamieszkującej rozległe tereny Mierzei Wiślanej (niem. Frische Nehrung).