Spis ważniejszych telefonów województwa elbląskiego - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 14 Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - łączność - 20 w.
  • Spis telefonów telekomunikacji - wykaz - 20 w.
  • Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.10.2017

Opis dokumentu

W 1975 roku Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu (WUT) wydał broszurę, której treścią był spis ważniejszych telefonów (instytucji, urzędów i organizacji bez abonentów prywatnych) świeżo utworzonego Województwa Elbląskiego. W druku na pierwszej stronie wyjaśniono jak korzystać z połączenia w centrali automatycznej. Dalej następowała właściwa treść - alfabetyczny spis Urzędów Miast i Gmin województwa elbląskiego wraz z ich Komitetami Gminnymi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) oraz posterunkami Milicji Obywatelskiej (MO). To nie jedyna broszura, do której możemy dotrzeć na naszych stronach związana z telekomunikacją, innym przykładem jest druk dotyczący sposobu przekazywania rozliczeń finansowych wysyłanych abonentom telefonicznym, czy podobnego typu dokument jak opisany - spis abonentów telefonicznych centrali automatycznej Stare Pole z tego samego roku ale nieco wcześniejszy. Możemy też przeanalizować druk, pod takim samym tytułem, jak ten ostatni, z tego samego roku, z prawie identyczną treścią, tylko z inną miejscowością - Nowy Staw.