Se. Königl. Majestät haben mittelst Kabinets=Ordre vom 10ten d. M. verordnet [...]

Typ: Książka Rok publikacji: 1805 Miejsce publikacji: [Berlin] Strony: [1] K. Sygnatura: Pol.8.III.2470 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Fryderyk III Hohenzollern (1770-1840)
  • Rozporządzenia królewskie
  • Wojskowość - przepisy - 19 w.
  • Pruska Komisja Wojskowa - przepisy
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.02.2018

Opis dokumentu

Dokument królewsko-pruskiej komisji organizacyjno - wojskowej z 13 sierpnia 1805 roku dotyczący zmian formalno-organizacyjnych w regimentach piechoty i batalionach fizylierów. Dokument szczegółowo (w ujęciu  liczbowym) określa zmiany sposobu poboru i uzupełnień do armii pruskiej, uwzględniając zmiany ilościowe wśród tzw. krajowców i cudzoziemców. Dokument sygnowany nazwiskiem Möllendorf  (pruski feldmarszałek od 1793 roku, od 1740 w służbie króla Prus, Fryderyka II,. od 1774 generał lejtnant, dowodził korpusem wojsk pruskich w wojnie o sukcesję bawarską, od  1782  gubernator wojskowy Berlina, w 1787 mianowany generałem piechoty) i urzędnika Gouinneau'a. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.