Schloβ Marienburg in Preuβen. Führer durch seine Geschichte und Bauwerke

Typ: Książka Rok publikacji: 1922 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Steinbrecht, Conrad Emmanuel
Illustracje: 12 (8 szkiców, 4 fotografie) Strony: [ 4 ]; 24 Sygnatura: 35646 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Zakon krzyżacki – historia
  • Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego - historia
  • Malbork – zespół zamkowy – historia
  • Odbudowa zamku krzyżackiego w Malborku – historia
  • Heinrich von Plauen (1370-1429)
  • Steinbrecht, Conrad Emmanuel (1849-1923)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.12.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w Berlinie w 1922 roku przedstawiająca zarys historii zakonu krzyżackiego oraz budowy, modernizacji i rekonstrukcji stolicy wielkich mistrzów zakonu w Malborku do I połowy XX wieku. Autorem opracowania jest Konrad Emmanuel Steinbrecht (1849-1923), niemiecki architekt, konserwator zabytków, wieloletni opiekun zamku w Malborku, od 1882 roku kierownik Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (niem. Schloßbauverwaltung Marienburg). Jak się okazało był on jedną z najważniejszych postaci w nowożytnych dziejach dawnej stolicy wielkich mistrzów. Miał on już za sobą praktykę archeologiczną w Grecji (1877) oraz studia nad architekturą państwa zakonnego. Zasadą generalną, której zawsze przestrzegał, było: żaden krok w innym niż historycznym duchu. Wzorcowym przykładem takiego postępowania może być sposób odbudowy sklepienia Kapitularza. Znalezione w gruzie średniowieczne detale, po drobiazgowych badaniach i inwentaryzacjach, zostały bezbłędnie dopasowane do swoich pierwotnych miejsc we wnętrzu sali. Materiał wzbogacono ilustracjami oraz szkicami zespołu zamkowego i jego wnętrz. Wydanie poświęcono upamiętnieniu zasług Heinricha von Plauen (1370-1429) – wielkiego mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1410-1413, podczas obrony zamku w Malborku w 1410 roku.