Sanitäts-Bericht über die Königlich Preussische Armee [...], 1889-1892, 1896-1911

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1889-1892, 1896-1911 Sygnatura: 012173 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 19-20 w.
  • Królewska Armia Pruska
  • Niemcy - sprawozdania medyczne
  • Medycyna wojskowa
  • Opieka zdrowotna - Niemcy - 19-20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.12.2017

Opis dokumentu

Raporty sanitarne Armii Królestwa Pruskiego z lat 1889-1892, 1896-1911. Każdy z roczników podzielony został na części, w których opisane zostały m.in. warunki sanitarne i przypadki zachorowań. Wszystkie dane umieszczono w zestawienia tabelaryczne. Część opisowa wzbogacona jest o szczegółowe dane liczbowe i statystyczne poszczególnych rodzajów zachorowań odnotowywanych w szpitalach wojskowych i izbach chorych w koszarach. Informacje zgrupowane są i opisane w oparciu o  podział na podstawowe grupy jednostek chorobowych. I tak znaleźć tu możemy opisy dla zachorowań na choroby wewnętrzne, choroby układu nerwowego, oddechowego, pokarmowego, krążenia, urazy itp. Sprawozdania dają również wgląd w opisy poważniejszych zabiegów operacyjnych, przeprowadzanych w badanym okresie. Raporty zawierają dane o przebiegu oraz ostatecznych wynikach i skutkach leczenia chorujących, uwzględniając podział na wyleczonych w trakcie procesu leczenia, zmarłych w skutek choroby bądź dotkniętych inwalidztwem. W części tabelarycznej sprawozdania znaleźć możemy dane liczbowe dotyczące m.in. szczegółowych raportów chorobowych w rozbiciu na poszczególne korpusy i oddziały amii, zestawienia ogólne dla całej armii, informacji o niezdolności do służby wojskowej, trwałym bądź częściowym inwalidztwie wraz z powodami, informacji o przypadkach śmiertelnych itd. Dane opracowane przez sekcję (urząd) zdrowia Ministerstwa Wojny Królestwa Pruskiego, wydane w Berlinie przez wydawnictwo Ernst Siegfried Mitter und Sohn.