Sammlung Preussischer und Polnischer Medaillen wie auch Thaler welche auf allerhand Begebenheiten geschlagen und von Seel. Herrn Heinrich Lübeck […] colligiret, in ihrer Ordnung vorgestellt und kürzlich beschreiben von M. Gottfried Bernhard Casseburg

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1737 Miejsce publikacji: Königsberg und Leipzig Autor:
  • Casseburg, Gottfried Bernhard
Strony: 102 Sygnatura: Pol.8.II.71 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Medalierstwo - kolekcje - 18 w.
  • Numizmatyka - kolekcje - 18 w.
  • Casseburg, Gottfried Bernhard (1708-1750)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.06.2018

Opis dokumentu

Ponad stustronicowy opis kolekcji medalierskiej i numizmatycznej będącej własnością rodu Lübeck z Królewca. Szczegółowy spis zbioru medali oraz książęcych i królewskich talarów pruskich i polskich wraz z krótkimi opisami sporządzony został  w 1737 roku przez Gottfrieda Bernharda Casseburga (1708-1750). W katalogu znajdujemy opisy egzemplarzy różnej proweniencji wybijane bądź odlewane z okazji istotnych dla dziejów wydarzeń związanych z osobami władców, pochodzące z okresu XVI – XVIII wieku. Należą do nich m.in. książęce i królewskie medale pruskie, medale rodu Radziwiłłów, króla Stefana Batorego, Zygmunta III, Jana III Sobieskiego, Władysława IV, Jana Kazimierza, książęce talary brandenburskie, królewskie talary pruskie, talary polskie etc.