Russisch – liwlandische Chronographie von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zum Jahre 1410 […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1862 Miejsce publikacji: St. Petersburg Autor:
  • Bonnell, Ernst Friedrich Wilhelm
Illustracje: 1 Strony: XIV; [ 2 ]; 1- 228; 1-291; [ 1 ] Sygnatura: 35217 biblioteka cyfrowa link Języki: ger, ros Hasła kluczowe:
  • Kształtowanie się państwowości rosyjskiej do 1410 roku - chronograf
  • Władcy Rosji - genealogia
  • Towarzystwa naukowe - Rosyjska Akademia Nauk - publikacje - 19 w.
  • Bonnell, Ernst Friedrich Wilhelm (1817-1893)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.03.2019

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1862 roku w St. Petersburgu autorstwa Ernsta Friedricha Bonnella (1817-1893) – pedagoga, bibliotekarza i historyka. Opracowanie zawiera uporządkowany chronologicznie faktograficzny zapis wydarzeń historycznych na terenach ruskich i obszarze historycznej krainy współczesnej Łotwy – Liwonii, od czasów kształtowania się państwowości rosyjskiej, sięgającej IX wieku do roku 1410 wraz z obszernym komentarzem i tablicą genealogiczną władców i książąt ruskich, począwszy od Ruryka, uważanego za założyciela państwa ruskiego, według tradycji kronikarskiej, przywódcy oddziału Waregów (wikingów), który osiadł na zaproszenie zbuntowanej ludności przyszłego księstwa Nowogrodzkiego i został ich władcą około 862 roku, protoplastę rodu Rurykowiczów panującej w różnych państwach ruskich nieprzerwanie do śmierci ostatniego przedstawiciela dynastii cara Fiodora I (1557-1598). Dokument powstał na zlecenie Rosyjskiej Akademii Nauk, jednego z najważniejszych towarzystw naukowych świata założonego w 1724 roku w Petersburgu jako Akademia Nauk i Sztuk Pięknych, następnie przemianowywana kolejno na: Cesarską Akademię Nauk (koniec XVIII w.- 1917), Rosyjską Akademię Nauk (1917-1925 oraz od 1991), Akademię Nauk ZSRR (1925-1991). Polskimi członkami Rosyjskiej Akademii Nauk byli m.in.: król Stanisław August Poniatowski, Samuel Bogumił Linde, Henryk Sienkiewicz, Maria Skłodowska – Curie etc.