Rozwój terytorjalny Prus w stosunku do ziem macierzystych Polski

Typ: Książka Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: Toruń Autor:
  • Wojciechowski, Zygmunt
Illustracje: 10 Strony: 48; [ 2 ] Sygnatura: IV.4 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Historia Polski
  • Historia Niemiec
  • Historia Prus
  • Koncepcja „ziem macierzystych Polski”
  • Polska myśl zachodnia
  • Wojciechowski, Zygmunt (1900-1955)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.04.2024

Opis dokumentu

Rozwój terytorjalny Prus w stosunku do ziem macierzystych Polski (Toruń, 1933) - wykład profesora Zygmunta Wojciechowskiego (1900-1955), wygłoszony w ramach cyklu odczytów organizowanych przez gdyński Instytutu Bałtycki w okresie 1931-1933. Autor był absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, historykiem państwa i prawa, znawcą stosunków polsko-niemieckich i prekursorem myśli zachodniej. Był inicjatorem i pierwszym dyrektorem istniejącego od 1945 roku poznańskiego Instytutu Zachodniego - specjalistycznej placówki badawczej, zajmującej się szeroko pojętą problematyką niemiecką i dziejami trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Głównym motywem jego działania stała się realizacja założeń myśli zachodniej. W niniejszej pracy Wojciechowski podkreśla, że tragedią dla Polski była wielowiekowa ekspansja Brandenburgii, zakonu krzyżackiego, a później Prus, których tendencje zaborcze okaleczyły Polskę na zachodzie, stając się przyczyną jej katastrofy w XVIII wieku. Na kartach tej publikacji oraz załączonych do niej mapach wykreślił obraz Polski piastowskiej, rozciągającej się od Odry do Bugu i od Bałtyku po Sudety i Karpaty. Na tej właśnie podstawie sformułował znaną później w historiografii koncepcję „ziem macierzystych Polski” i Odry jako jej granicy zachodniej.