Reisen durch Deutschland, Holland, England, Frankreich und die Schweiz, in verschiedener, besonders politischer Hinsicht, in den Jahren 1786,1795,1796, 1797 und 1798. Reise durch Frankreich vor und nach der Revolution […] Dritter Band

Typ: Książka Rok publikacji: 1801 Miejsce publikacji: [ s.l.] Autor:
  • Riem, Johann Andreas
Strony: [ 2 ]; 348 Sygnatura: 92280e biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Literatura podróżnicza - 18 w.
  • Francja - relacja z podróży - 18 w.
  • Wielka Rewolucja Francuska - 18 w.
  • Francja - ustrój polityczny - 18 w.
  • Riem, Johann Andreas (1749-1814)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.08.2020

Opis dokumentu

Dokument (tom trzeci) wydany w 1801 roku zawierający opis podróży do Francji u schyłku XVIII wieku. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog i publicysta Johann Andreas Riem (1749-1814). Riem studiował teologię i filozofię protestancką na Uniwersytecie w Heidelbergu, następnie pracował jako nauczyciel. Wspólnie z niemieckim pedagogiem i pisarzem Gottlobem Nathanaelem Fischerem (1748-1800) wydawał miesięcznik Berlinisches Journal für Aufklärung. W 1787 roku objął dyrekcję Królewskiej Księgarni w Berlinie a w 1788 roku został stałym sekretarzem i asesorem Królewskiej Pruskiej Akademii Sztuki i Nauk Mechanicznych. Jego poparcie dla prusko-francuskiego sojuszu doprowadziło do wydalenia go, w latach 90-tych XVIII wieku z Prus. Riem podróżował po całej Europie a relacje z podróży zamieścił w kilkutomowej pracy Reisen durch Deutschland, Holland, England, Frankreich und die Schweiz, in verschiedener, besonders politischer Hinsicht…. Niniejszy dokument jest opisem podróży autora do Francji w przededniu oraz w czasie rewolucji francuskiej (okres w historii Francji w latach 1789 - 1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów). Relacja oprócz opisów związanych z szeroko pojętym życiem społecznym, kulturalnym etc.,koncentruje się na opisie rewolucji francuskiej, charakterystyce ustroju politycznego, systemu rządów, form i zasad sprawowania władzy oraz metod jej wykonywania, funkcjonowania sytemu prawnego, gospodarczego, finansowego etc.