Reichsminister der Luftfahrt - Magistrat der Stadt Elbing - korespondencja (31.10.1934 r.)

Typ: DŻS Rok publikacji: 1934 Miejsce publikacji: Berlin Strony: [1] K. Sygnatura: DŻS - zabytki biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Magistrat der Stadt Elbing - korespondencja
  • Bezpieczeństwo ruchu lotniczego
  • Reichsminister der Luftfahrt, Berlin
  • Straż Lotnicza w Elblągu
  • Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy w Berlinie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.01.2018

Opis dokumentu

Pismo Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy w Berlinie z dnia 31.10.1934 r. skierowane do elbląskiego magistratu, dotyczy zmian adresowych dla meldunków służb lotniczych urzędu bezpieczeństwa lotnictwa. W korespondencji informuje się, iż dotychczasowe działy III i IV urzędu ds. bezpieczeństwa lotnictwa, wg decyzji ministra lotnictwa rzeszy z dnia 20 października 1934 roku zostały włączone (zintegrowane) w dział LB V. Obecny adres siedziby działu LB V Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy to: Berlin, W.35, Blumeshof 17. Wszelkie pisma dotyczące meldunków lotniskowych i raportów zabezpieczenia nocnego, prosi się w przyszłości kierować na adres: Minister Lotnictwa Rzeszy LB V, Berlin W.8.Behrenstraβe 68/72. Dokument sygnowany pieczęcią oraz nieczytelnym podpisem urzędnika kancelarii Ministerstwa Lotnictwa (korespondencję przygotował Koch). Data wpływu do elbląskiego magistratu - 18.11.1934 r. (dołączono do akt - 22.11.1934 r.). (Dokument pochodzi z prywatnej kolekcji Juliusza Marka).