Regulamin Pracowników Służby Ruchu - biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 20 Sygnatura: DŻS - VI.12 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Elblągu
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Elbląg - transport - 20 w.
  • Organizacja pracy - 20 w.
  • Zakład pracy - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.08.2013

Opis dokumentu

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (WPK) w Elblągu wydało w marcu 1980 r. dokument - Regulamin Pracowników Służby Ruchu opracowany na podstawie Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej nr 185 z dnia 7.12.1957 r. oraz Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 27.10.1972 r. Regulamin podzielono na trzy główne części: rozdział I - Postanowienia ogólne, rozdział II - w tym Przepisy dla motorniczych a także Przepisy dla kierowców autobusowych oraz rozdział III - Przepisy dla służby nadzorczej. W pierwszym rozdziale wyjaśniono dla jakich celów powstał regulamin, co powinni posiadać pracownicy przedsiębiorstwa w czasie wykonywania czynności służbowych, jak powinno wyglądać umundurowanie pracownika czy w jakim stanie pracownicy powinni obejmować swoje obowiązki. Ze względu na to, iż pracownicy kierujący mieli do dyspozycji różne środki transportu miejskiego - motorniczowie - tramwaje a kierowcy - autobusy. W rozdziale drugim opisano szczegółowo obowiązki odbierających pojazdy, obowiązki w czasie jazdy, w czasie awarii oraz zgłaszanie ewentualnych usterek na trasie. Dodatkowo motorniczowie zapoznawali się z postępowaniem ze znalezionymi przedmiotami a kierowcy z obowiązkami podczas zdawania pojazdu. Ciekawostką było, iż w czasie przejmowania obowiązków przez motorniczego musiał on sprawdzić m.in. piasecznicę i zapas piasku. Rozdział trzeci regulaminu stanowił jak wyżej. Dokument miał obowiązywać wszystkich pracowników służby ruchu WPK w Elblągu od dnia wprowadzenia. Dokument wydano w formie ponumerowanego kserowanego maszynopisu w sztywniejszych okładkach liczącego 20 stron.