Regulamin porządku domowego w osiedlu spółdzielczym Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1987 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 11 Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - spółdzielnie mieszkaniowe - 20 w.
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem" w Elblągu - 20 w.
  • Spółdzielnia mieszkaniowa - organizacja - 20 w.
  • Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.07.2017

Opis dokumentu

Rada i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" przygotował i wdrożył w życie 13 maja 1987 roku dokument - "Regulamin porządku domowego w osiedlu spółdzielczym". W jedenasto stronicowym wydawnictwie określono zasady korzystania z mieszkań i urządzeń wspólnego użytku w budynkach na terenie osiedli. "Regulamin miał zapewnić harmonijne współżycie ludzi zamieszkujących w skupiskach". Tekst podzielono na pięć części. W zasadach ogólnych wyznaczono obowiązki spółdzielni, własność członków spółdzielni, przedstawiono organizowanie samorządu mieszkańców oraz jego rolę w funkcjonowaniu spółdzielni. Ustalono zasady przebudowy lokalu oraz zasady utrzymania go wobec przepisów BHP i prawa budowlanego (podobnie jak w - "Regulaminie Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" w Elblągu dotyczącym napraw wewnątrz lokali ..." - remont mieszkania miał się odbywać co 4 lata na koszt lokatora). Zasady porządkowe dotyczyły w głównej mierze obowiązków lokatorów wobec spółdzielni oraz innych lokatorów. Dwa dalsze punkty dotyczyły prania i suszenia bielizny oraz bezpieczeństwa pożarowego. W ostatnim zawarto postanowienia końcowe a więc głównie sprawy sporne i ich rozstrzyganie, współpraca ze spółdzielnią (informowanie władz, jak i składanie skarg). Stosowanie przez spółdzielnie prawa do nakładania sankcji wobec niesubordynowanych lokatorów. Na okładce widnieje symbol CZSBM (Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego) a na końcu dokumentu znajdują się parafy - Zarządu Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni.