Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1976 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 28 Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - bezpieczeństwo - 20 w.
  • Ochrona przeciwpożarowa - 20 w.
  • Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.07.2017

Opis dokumentu

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znalazło się kilka dokumentów związanych z ochroną przeciwpożarową elbląskich zakładów pracy z lat 70-tych a w szczególności z regulaminami przeciwpożarowymi. Dyrekcja Zakładów Przemysłu Odzieżowego (ZPO) "Truso" w Elblągu wydała w lutym 1976 roku dokument "Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej obowiązujący w ZPO "Truso" w Elblągu". Broszura zawiera dwa druki - Zarządzenie wewnętrzne wprowadzające - Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej oraz właściwą treść tego regulaminu liczącą 23 paragrafy. Regulamin wyznaczał odpowiedzialnymi poszczególne osoby z administracji zakładu za określone zagadnienia ochrony przeciwpożarowej przedsiębiorstwa. Za całokształt ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie, szczególnie technicznej odpowiadał z-ca Dyrektora d/s Technicznych, z-ca Dyrektora d/s Administracyjno-Handlowych odpowiadał za bezpieczeństwo ludzi, respektowanie przez nich przepisów oraz współpracę ze komisją pożarowo-techniczną, etc. W ramach przepisów inspektor ochrony przeciwpożarowej upoważniony został do nakładania kar za ich nieprzestrzeganie. Regulamin wchodził w życie w porozumieniu z Radą Zakładową po podpisaniu przez Dyrektora, czternaście dni po podaniu go do wiadomości ogółu pracowników. Dokumenty związane z ochroną ppoż, nie zawsze tak sie nazywały, w naszych zbiorach jeden funkcjonuje pod nazwą "Zarządzenie nr 22/76 Dyrektora Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Makop" w Malborku".