Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1979 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 2, 29, [3], Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - bezpieczeństwo - 20 w.
  • Ochrona przeciwpożarowa - 20 w.
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.07.2017

Opis dokumentu

W październiku 1979 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WPW i K) w Elblągu wydało Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej (ROP). Dokumentów pod nazwą Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej w zbiorach Biblioteki Elbląskiej posiadamy kilka i można się z nimi tutaj zapoznać. Jak w poprzednich w skład regulaminu weszło zarządzenie wewnętrzne nr 79/79 w sprawie wprowadzenia ROP-u. Nakładało ono obowiązek z zapoznania się oraz podległych pracowników z regulaminem do dnia 30.11.1979 a nowych pracowników na bieżąco. Zarządzenie otrzymały wszystkie komórki organizacyjne i obowiązywało od 1 listopada 1979 roku po podpisaniu przez Dyrektora mgr Jerzego Gliszczyńskiego. Treść była podobna do wcześniej opublikowanych regulaminów zakładów miejskich w Elblągu, dotyczyła zadań i obowiązków poszczególnych pracowników w firmie w zakresie przeciwpożarowym. A następnie opisano zachowanie się wymienionych pracowników czasie trwającego już pożaru. Tu także jak w innych przedsiębiorstwach funkcjonuje Komisja pożarowo-techniczna mająca swoją organizację i zadania. W skład regulaminu weszły też załączniki - wzory - pierwszy w formie tabeli nazywał się - "Książka kontroli prac spawalniczych". Drugim był - "Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych". Trzeci załącznik to - "Zezwolenie nr ... na przeprowadzenie prac spawalniczych", a czwarty - "Zgłoszenie nr ... konieczności wykonania prac pożarowo - niebezpiecznych".