Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [2], 16 Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - bezpieczeństwo - 20 w.
  • Ochrona przeciwpożarowa - 20 w.
  • Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.07.2017

Opis dokumentu

Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej (ROP) Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji (WUT) w Elblągu, to jeden z kilku regulaminów związanych z ochroną przeciwpożarową elbląskich przedsiębiorstw a znajdujących się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Broszura została utworzona w październiku 1978 roku. W osiemnastostronicowym dokumencie zawierała - zatwierdzenie Regulaminu przez Dyrektora mgr inż. Zbigniewa Lange wraz z uzgodnieniem przez Komendanta Rejonowej Straży Pożarnych w Elblągu. Zarządzenie Dyrektora (WUT) w sprawie wprowadzenia ROP-u oraz Zarządzenia Dyrektora (WUT) w sprawie powołania Komisji pożarowo-technicznej. Taka komisja funkcjonowała w każdym zakładzie pracy posiadającym ochronę przeciwpożarową. W WUT dodatkowo powołano podkomisje w składach 3 osobowych w każdym oddziale Urzędu Telekomunikacyjnego podległemu Elblągowi - w Malborku, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Pasłęku i Braniewie. Następnie wymieniono obowiązki i zadania osób w instytucji w ramach ochrony ppoż., dotyczyło to najważniejszych osób, pracowników, sprzątaczek oraz komisji pożarowo-technicznej. M.in. w ramach tych zadań osoby odpowiedzialne za magazyny i archiwa miały opracować lokalne zasady ewakuacji mienia na wypadek pożaru. Na stronach od 9 do 13 opisano ilość, rozmieszczenie pomieszczeń WUT i występujące w nich zagrożenia. Dalej przedstawiono organizację (co 2 lata) szkolenia przeciwpożarowego wraz ze wzorem oświadczenia przeszkolonego pracownika. W regulaminie przewidziano też stosowanie odpowiednich sankcji karnych za nieprzestrzeganie obowiązków - kary pieniężne, kary upomnienia oraz kary nagany. Jednym z ważniejszych dokumentów wchodzących w skład ROP-u była Instrukcja alarmowa na wypadek pożaru. Każdy z pracowników podpisywał wykaz imienny po zapoznaniu się z regulaminem a w formie tabeli wykazano ilość i rodzaj podręcznego sprzętu ppoż w poszczególnych pomieszczeniach firmy.