Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 60, [44], Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - bezpieczeństwo - 20 w.
  • Ochrona przeciwpożarowa - 20 w.
  • "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.07.2017

Opis dokumentu

Jednym z najbardziej rozbudowanych dokumentów z pośród regulaminów ochrony przeciwpożarowej posiadanych w zbiorach Biblioteki Elbląskiej jest Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej (ROP) "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców ("Społem" WSS) w Elblągu. Wydana w 1980 roku broszura liczyła ponad sześćdziesiąt stron właściwego tekstu oraz czterdzieści cztery strony załączników - wzorów od oświadczeń, kart, protokołów, zezwoleń, przeglądów technicznych, poleceń, powołań, odwołań, zakresów obowiązków, programów, książek szkoleń, zaświadczeń, planów, wytycznych do wykazów. Regulamin opracowany przez trzy osobowy zespół inspektorów ochrony ppoż zatwierdził Prezes Zarządu dr Władysław Sójkowski 19 lipca 1980 roku, treść regulaminu uzgodniono z Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej "Społem" CZSS Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców (CZSS) w Warszawie. Podobnie jak w redagowanych uprzednio regulaminach wyznaczono zadania i obowiązki przeciwpożarowe kierownictwu i pracownikom spółdzielni, określono organizację i zakres działania Komisji pożarowo-technicznej. Opisano odbiory obiektów, urządzeń i budynków. Oprócz kar za nieprzestrzeganie przepisów, w tym regulaminie przewidziano wyróżnienia za wzorowe przygotowanie się do pożaru. Przedstawiono postępowanie w przypadku jego powstania, nie zapominając o powołaniu i składzie komisji do zabezpieczenia jego przyczyny. Wśród załączników znalazły się dokumenty związane z niebezpiecznymi czynnościami np. spawanie lub innymi pracami sprzyjającymi wybuchowi pożaru.