Regulamin kontroli wewnętrznej z dnia 18 października 1975 r. - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Malbork Strony: 3 Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Malbork - spółdzielnie mieszkaniowe - 20 w.
  • Zakłady pracy - regulaminy - 20 w.
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.07.2017

Opis dokumentu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGK i M) w Malborku wydało druk - "Regulamin kontroli wewnętrznej z dnia 18 października 1975 roku". W trzy stronicowym piśmie liczącym 23 paragrafy, określono organizację, zakres i tryb przeprowadzania w tym przedsiębiorstwie kontroli wewnętrznej. W dokumencie wskazano sprawujących kontrolę, w jakich sytuacjach może mieć ona miejsce, co obejmowała ta kontrola. Z paragrafu dziesiątego wynikało, że oprócz badania dokumentów, zbierania informacji można było przesłuchać zainteresowanych pracowników bądź świadków wydarzeń. W sytuacjach przeglądania akt tajnych, kontrolowani winni żądać specjalnego upoważnienia.