Regulamin konkursu dla młodzieży klas V – VII na znajomość wybranych książek Zbigniewa Nienackiego z 1978 roku – maszynopis

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 2 Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Obchody i uroczystości - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Nienacki, Zbigniew (1929-1994)
  • Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Elblągu
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.04.2020

Opis dokumentu

Biblioteka Elbląska posiada zasób materiałów źródłowych z ubiegłego wieku a nawet z ubiegłego systemu politycznego PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa). Zasób ten gromadzony skrzętnie przez bibliotekarzy nazywa się zbiorem Dokumentów Życia Społecznego. Tutaj znajdziemy programy działań animujących kulturę w 20 wieku w regionie elbląskim. Jednym z nich były coroczne, obchodzone w maju - Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy na dany rok w województwie elbląskim. Po wpisaniu hasła – „Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy – program”, na naszym Wortalu Historycznym znajdziemy kilka z nich z różnych lat. W dwóch z nich - Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w 1978 r. w województwie elbląskim – program oraz Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w 1978 r. w województwie elbląskim – program w maszynopisie, znajdziemy wzmianki o projekcie - Program Dekady Jednego Pisarza poświęcony Zbigniewowi Nienackiemu. Program miał się rozpocząć 22 maja 1978 roku a zakończyć 31 maja 1978 roku, oprócz licznych spotkań w małych miejscowościach przygotowano przez bibliotekarzy specjalny Konkurs dla młodzieży klas V – VII na znajomość wybranych książek Zbigniewa Nienackiego. Biblioteka posiada oryginalny regulamin tego konkursu w maszynopisie, trwającego w terminie od 24 maja do 31 maja 1978 roku. W regulaminie określono – cel konkursu, wyznaczono organizatorów (WBP, Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Elblągu) oraz wytypowano biblioteki elbląskie i szkolne z terenu miasta. Uczestników, terminy, warunki konkursów oraz ufundowane nagrody.