Reglement, nach welchem in den Königlichen Staaten, jedoch mit Ausschluß des souverainen Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz, bey Ergänzung der Regimenter mit Einländern, in Friedenszeiten verfahren werden soll

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1792 Miejsce publikacji: Berlin Strony: [15] K. Sygnatura: Pol.8.III.2468 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Fryderyk III Hohenzollern (1770-1840)
  • Rozporządzenia królewskie
  • Kantoniści
  • Regimenty wojskowe
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 08.02.2018

Opis dokumentu

Regulamin normujący postępowanie w sprawie werbunku uzupełniającego mieszkańców do regimentów wojskowych w czasie  trwania pokoju w państwach Królestwa Pruskiego  z wyłączeniem suwerennego Księstwa Śląskiego i Hrabstwa kłodzkiego (niem. Grafschaft Glatz), dawnej krainy historycznej ze stolicą w Kłodzku, istniejącego na obszarze obecnego powiatu kłodzkiego w latach 1459-1816 (pojęcie odrębności Grafschaft Glatz utrwalano i pozostało w nazwach, zwyczajach itp.). Dokument z dnia 12.02.1792 r. sygnowany przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma zawiera zgromadzone w ponad 100 wyodrębnionych paragrafach szczegółowe regulacje związane z wcielaniem do służby wojskowej (regimentów) poborowych i kantonistów (kantonistami były głównie sieroty, dzieci żołnierzy i pochodzące z ubogich, niemających środków do życia rodzin, „kandydat, przeznaczony do służby wojskowej, wybierany jako rekrut z pewnego okręgu czyli kantonu). Określa zasady rekrutacji, werbunku i wcielania do wojska, wyłączenia z obowiązku podlegania tej służbie, prawa i obowiązki kantonistów i rekrutów. Do zarządzenia dołączono dokument z 1791 roku - w postaci tabelki z wykazem i danymi osób wyznaczonych do służby wojskowej danego okręgu. Na końcu druku skrót „L.S” [łac. loco sigilli] - napis potwierdzający opatrzenie oryginałów pieczęciami królewskimi. Dokument zatwierdzony również przez urzędników Möllendorfa i Vossa. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.