Realizacja zadań w roku 1978. Zadania planowe roku 1979 - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1979 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [2], 7, [1] Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - łączność - 20 w.
  • Telekomunikacja - planowanie - 20 w.
  • Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.10.2017

Opis dokumentu

Wśród kilkunastu dokumentów dotyczących pracy Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji (WUT) w Elblągu, znajdziemy sprawozdanie z działalności za 1978 rok, (wydane w styczniu 1979 roku) składane co roku samorządowi robotniczemu funkcjonującemu w każdym zakładzie pracy epoki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL). Do takiego sprawozdania dołączano, także zadania zaplanowane na przyszły rok, w tym wypadku 1979. Treść podzielono na siedem punktów głównych, pierwszy w postaci tabeli dotyczył realizacji zadań finansowych. W tabeli uwzględniono miasta województwa elbląskiego - Elbląg, Malbork, Kwidzyn, Nowy Dwór, Braniewo, Pasłęk. Drugi, najważniejszy punkt dotyczył kosztów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa, niestety uzyskano tylko 93,3 % spodziewanych rezultatów, ponieważ przekroczono o 9,3 % koszty. Trzeci punkt opisywał takie elementy sprawozdania jak - zatrudnienie, osobowy fundusz płac, średnią płacę oraz dyscyplinę pracy. W czwartym opisano relacje ekonomiczne (udział kosztów we wpływach, udział osobowego funduszu płac czy wydajność jednego zatrudnionego). W piątym przedstawiono realizację zadań rzeczowych - przyłączanie abonentów telefonicznych i instalacji głośnikowych w dwóch tabelkach. W obu zagadnieniach plan przekroczono, 136 % w przyłączeniach abonenckich i 125 % w przyłączeniach głośnikowych. W punkcie szóstym niezapomniano o jakości usług [chodziło o rozmowy międzymiastowe (m/m) opóźnione, rozmowy m/m niedoszłe do skutku, telegramy przetelegrafowane z opóźnieniem, telegramy doręczone z opóźnieniem czy powtarzalność i średni czas trwania uszkodzeń]. Ostatni punkt podsumowujący osiągnięcia - realizacja programu działania stwierdzał, iż większość zamierzeń został wykonana. Na ostatniej nienumerowanej stronie dokumentu zaprezentowano tabelę o tytule - "Syntetyczne zestawienie podstawowych zadań planowanych dla WUT i UT (lokalnych Urzędów Telekomunikacji - Malbork, Kwidzyn, Nowy Dwór, Braniewo, Pasłęk) na rok 1979". Na swoich stronach internetowych udostępniamy również, dwa inne, podobne do tego dokumenty dotyczące programów działań w 1987 i 1988 roku.