Ramowy Plan Społeczno-Gospodarczy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Elblągu na Rok 1984 - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1984 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 4, Sygnatura: DŻS – XII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
  • Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Elblągu - planowanie - 20 w.
  • Urząd Miejski w Elblągu - budżet - 20 w.
  • Urząd Miejski w Elblągu - planowanie - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.02.2013

Opis dokumentu

Urząd Miejski w Elblągu dnia 20.01.1984 r. wydał druk - "Ramowy Plan Społeczno-Gospodarczy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Elblągu na Rok 1984". Dokument opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki na sezon artystyczny 1983/84, na podstawie "Programu rozwoju Kultury w mieście Elblągu na lata 1980-85" oraz z uwzględnieniem Uchwały KM (Komitetu Miejskiego) PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) z dnia 03.11.1981 r. a także wytycznych komisji MRN (Miejskiej Rady Narodowej) i Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Według dokumentu miał być realizowany długofalowy - "Program dostępu do kultury dzieci i młodzieży" dotyczący placówek wychowania pozaszkolnego. Proces rozwoju kultury miał też przebiegać poprzez organizowanie akcji zimowych i letnich oraz sprawdzonych wzorów edukacji kulturalnej. Miał nastąpić rozwój amatorskiej twórczości artystycznej poprzez popieranie sekcji zainteresowań w placówkach upowszechniania kultury. By upowszechniać kulturę planowano m. in. oddać do użytku na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) lokal przy Ulicy Wiejskiej oraz miejsce na czytelnię w Klubie Osiedlowym "Zawada" stanowiącą Filię WBP. Planowano remont byłego kina "Promyk", zbudowanie sceny na Bulwarze Zygmunta Augusta, remont rampy oświetleniowej w Galerii El oraz remont i modernizację kina "Światowit". Dziedzina kultury obejmowała zbliżające się rocznice, które odpowiednio trzeba było zorganizować i wcześniej przygotować. Inauguracja 750-lecia miasta miała nastąpić 10.02.1984 r. a sama rocznica przypadała na 1987 r. W kolejnych latach przed tą rocznicą kultura miała odbywać się pod hasłami: 1984 r. - 40-lecie PRL, 1985 r. - 40-lecie wyzwolenia Elbląga, 1986 r. - Rok Kultury i Oświaty, 1987 r. - Rok Jubileuszowy. Zarówno ten ramowy plan, jak i plan finansowy Miejskiego Rozwoju Kultury Urzędu Miasta w Elblągu na 1984 r. przygotowała i podpisała Kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Maria Dulian-Święconek.