Ramowy plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1967 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1 K. Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki - organizacja - 20 w.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.06.2020

Opis dokumentu

Z 14 stycznia 1967 roku pochodzi dokument dotyczący Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Elblągu. W 1964 roku miała siedzibę w budynkach przy ulicy Łączności 2, podobnie jak trzy lata później w 1967 roku, natomiast ten dokument sporządzony przez dział Instrukcyjno-metodyczny został wytworzony przy ulicy Hetmańskiej 16. Jak co roku, placówki terenowe (filie) tworzyły swoje własne plany pracy, wtedy gdy biblioteka jako całość, przystępowała do większego projektu ich plany musiały się łączyć. Ze wszystkich tych planów cząstkowych, sporządzano ramowy plan pracy na dany rok dla całej instytucji i wszystkich filii. Następnie wysyłano go do jednostki nadrzędnej, w tym przypadku Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (P.M.R.N.) w Elblągu do zatwierdzenia a po nim do realizacji. Dokument widoczny obok przeznaczono do akceptacji, na odwrotnej stronie dokumentu, w zamian za Kierownika Biblioteki, podpisała się pod pismem, późniejsza kierownik biblioteki w latach 1971-1975 Czesława Łydka. Z planu wynikało intensywne świętowanie obchodów 50 rocznicy Rewolucji Październikowej, imprezy o ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - dawnej Rosji), m.in. na placówkach dziecięcych konkursy i Zgaduj-Zgadulę o ZSRR a budynek główny, zorganizuje na te tematy wystawki.