Ramowe wytyczne pracy Sztabów do poprawy stanu sanitarnego i porządkowego województwa elbląskiego – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 ? Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 3 Sygnatura: DŻS - X biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Stan sanitarny - 20 w.
  • Estetyka miast - 20 w.
  • Przepisy i rozporządzenia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.04.2013

Opis dokumentu

Wojewoda Elbląski wydał załącznik do pisma okólnego dotyczący wytycznych pracy Sztabów do poprawy stanu sanitarnego i porządkowego województwa elbląskiego. Całość zadania podzielono na dwa etapy, poprawę stanu sanitarnego bez nakładów finansowych (przestrzeganie higieny osobistej, porządku i czystości w zakładach pracy) oraz drugi etap poprawy stanu sanitarnego drogą inwestycji. Sztab na podstawie zebranych materiałów (meldunki ze sztabów miejskich i gminnych) będzie opracowywał dwa razy w miesiącu zbiorcze informacje o liczbie obiektów z uwzględnieniem złego stanu technicznego w obiektach, liczbie przeprowadzonych kontroli etc. i przesyłał do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.