Quod bene feliciterque vertat! Jussu Senatus Reipublicae Elbingensis ad solennem panegyrin, In qua viro clarissimo atque doctissimo domino Georg. Danieli Seylero, Spirensi, Con-Rectoris Munus In Gymnasio Elbingensi [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1720 Miejsce publikacji: Elbingae Autor:
  • Rottsch, Christianus Jacobus
Strony: [ 4 ] Sygnatura: Pol.8.III.729 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Gimnazjum Elbląskie - historia - 18 w.
  • Panegiryk - 18 w.
  • Elbląg - historia - 18 w.
  • Seyler, Georg Daniel (1686-1745)
  • Rottsch, Christianus Jacobus
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.12.2019

Opis dokumentu

Druk okolicznościowy. Panegiryk pisany przez rektora Gimnazjum Elbląskiego, Christiana Jacoba Rottscha na cześć obejmującego posadę konrektora tegoż Gimnazjum Georga Daniela Seylera. Pierwszą część, nawiązującą do wiosennego ożywienia przyrody i zestawianego z nią życia naukowego, rozpoczyna cytat z 32. rozdziału biblijnej Księgi Powtórzonego Prawa: „Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa”, i jest religijnym rozważaniem o skuteczności, wszechobecności i wszechmocy słowa Boga i prawa Bożego, jak również o Duchu Świętym, który przenika do głębi całe stworzenie, ożywiając martwe umysły i grzeszne serca, który również wzbudza geniusz w umysłach i sprawia, że są płodne. W ten sposób nawiązując do wielkości nowego konrektora przechodzi autor do drugiej części, w której przedstawia pokrótce biogram Georga Seylera: począwszy od jego narodzin w Spirze, dzieciństwa spędzonego w Gdańsku, nauki w szkole Mariackiej i Gimnazjum Akademickim (nie pomijając znamienitych postaci związanych z tym środowiskiem); przez studia w Wittemberdze i zetknięcie z kolejnymi wybitnymi postaciami, bycie guwernerem syna Gdańszczanina, podróże naukowe przez Europę, aż po przybycie do Gimnazjum Elbląskiego, by z woli Bożej całą swoją erudycję i dokonania związać ze szkołą, której stał się konrektorem. Ostatnia część jest już właściwym zaproszeniem na wydarzenie. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.651 -Pol.8.III.744.

Projekt „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej” w ramach programu MKiDN Kultura cyfrowa 2019. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.