Quinti Curtii Rufi e drebus gestis Alexandri Magni libri [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1782 Miejsce publikacji: Biponti Autor:
  • Curtius Rufus, Quintus
  • Freinsheim, Johann
Strony: CLVI; 126; [ 2 ]; 264; [ 36 ] Sygnatura: SD.XVIII.1557 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura łacińska - I/2 w.n.e.
  • Biografia starożytna - 1/2 w.n.e
  • Aleksander Wielki Macedoński (356-323 p.n.e.)
  • Freinsheim, Johann (1608-1660)
  • Curtius Rufus, Quintus (1/2 w. n.e.)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 31.07.2023

Opis dokumentu

Wznowione wydanie jedynej zachowanej do dziś starożytnej biografii Aleksandra Wielkiego autorstwa rzymskiego historyka Quintusa Curtiusa Rufusa (1/2 w. n.e.). Edycję krytyczną opracował niemiecki uczony Johannes Casper Freinsheim w roku 1640. Jej wznowieniem zajęło się w XVIII w. Towarzystwo Bipont, które było też wydawcą znanej i cenionej ówcześni całej serii klasycznych dzieł. Wydanie otwiera biografia rzymskiego historyka zaczerpnięta z Notitlia literaria dołączonych do kodeksów opracowanych w renesansie przez Johanna Alberta Fabriciusa (drugi tom Bibliotheca Latina) z poprawkami Johanna Augusta Ernestiego wraz ze spisem wszystkich edycji krytycznych dzieła. Po nich jako suplement Freinsheim zamieścił historyczne wprowadzenie do biografii Aleksandra Wielkiego z uwzględnieniem innych źródeł literackich oraz uzupełnienie informacji o autorze. Na samą biografię składało się oryginalnie dziesięć ksiąg, do czasów nowożytnych zachowało się jedynie osiem ostatnich i w to z częściowymi lukami. Freinsheim rekonstruuje te dwie brakujące księgi i luki w dziele. Tekstowi oryginalnemu towarzyszy w dolnej połowie strony komentarz i adnotacje różnych uczonych - są one wzięte lub zaczerpnięte z wcześniejszych wydań i opracowań. Dodatkiem do dzieła jest indeks nazw własnych.